Crno i belo (Црно и бело) (перевод на МФА)

Advertisements
перевод на МФА

t͡srnɔ i bɛlɔ

vɔ ɔt͡ʃi sɛga glɛdaj mɛ
na sum gubitnik ti znaj
nɛ sɛ prɛdavam dɔ kraj
nɛma raɟaɲɛ bɛz paɟaɲɛ
 
ɔtvɔri duʃa priznaj mi
ʃtɔ smɛ sɛga jas i ti
pɔla mɔɛ vɔ tɛbɛ
a pɔla tvɔɛ spiɛ vɔ mɛnɛ
ajdɛ sɛga guʃni mɛ dɔ nɛbɔ digni mɛ
 
t͡srnɔ i bɛlɔ ɛ sɛ
ɛdna vistina i ɛdna laga
iakɔ zaɛdnɔ smɛ
jas biram srɛca ti biraʃ taga
 
t͡srnɔ i bɛlɔ ɛ sɛ
dɔbrɔ i lɔʃɔ niʃtɔ nɛ gi dɛli
daj sɛga nasmɛvni sɛ
dɛnɔt mɛ vɔdi vɔ nɔci bɛli
 
vɔ ɔt͡ʃi sɛga glɛdaj mɛ
tamu ti cɛ najdɛʃ sɛ
ajdɛ prɛdaj sɛ dɔ kraj
za nɔvɔ raɟaɲɛ, sɔ mɛnɛ
 
ɔtvɔri duʃa priznaj mi
ʃtɔ smɛ sɛga jas i ti
pɔla mɔɛ vɔ tɛbɛ
a pɔla tvɔɛ spiɛ vɔ mɛnɛ
ajdɛ sɛga guʃni mɛ dɔ nɛbɔ digni mɛ
 
t͡srnɔ i bɛlɔ ɛ sɛ
ɛdna vistina i ɛdna laga
iakɔ zaɛdnɔ smɛ
jas biram srɛca ti biraʃ taga
 
t͡srnɔ i bɛlɔ ɛ sɛ
dɔbrɔ i lɔʃɔ niʃtɔ nɛ gi dɛli
daj sɛga nasmɛvni sɛ
dɛnɔt mɛ vɔdi vɔ nɔci bɛli
 
t͡srnɔ i bɛlɔ ɛ sɛ
ɛdna vistina i ɛdna laga
iakɔ zaɛdnɔ smɛ
jas biram srɛca ti biraʃ taga
 
t͡srnɔ i bɛlɔ ɛ sɛ
dɔbrɔ i lɔʃɔ niʃtɔ nɛ gi dɛli
daj sɛga nasmɛvni sɛ
dɛnɔt mɛ vɔdi vɔ nɔci bɛli
 
t͡srnɔ i bɛlɔ ɛ sɛ
 
Добавлено ivank23 в вт, 16/10/2012 - 16:00
Македонский

Crno i belo (Црно и бело)

Комментарии
sacdegemecs    вт, 16/10/2012 - 16:09

hey, really interesting! finally i know how to pronounce and the phonetic notation for those specific macedonian characters ќ and ѓ !

cheers
s.

ivank23    вт, 16/10/2012 - 17:19

I should have also mentioned that there is no difference in the pronaunciation of the "e" and "è". The grave accent is only used in Macedonian for two words to be distinguished.