Adam Lambert - Cuckoo (перевод на Персидский)

перевод на Персидский

دیوونه از قفس پرید

Версии: #1#2
احساس می کنم با یک مشکل بزرگ دست و پنجه نرم می کنم
انگار دارم کنترلمو از دست می دم.
...اونا می گن واسه خودم هم خطر دارم
قطار دیوونگی آماده ی حرکته
 
یه جور رفتار کن انگار نه انگار مشکلی پیش اومده
تو حق داری تو زندگیت بالا و پایین داشته باشی
حتی با شوک الکتریکی هم تمومش نمی کنم
چون اول و آخرش امشب شهر مال ما میشه
می خوام بزارم مخم آکبند بمونه مثه خل و چلا
از هر چی مرزه رد شم
پشت سرم هم نگاه نکنم
آب از سر ما گذشته
دیوونه شدیم و از این قفس هم پریدیم
پارتی می گیریم تا بندازنمون بیرون
من دیگه مفصلامو حرکت نمی دم
آمادم که برم
فقط وسایلتو جمع کن
قطار دیوونگی آماده ی حرکته
 
یه جور رفتار کن انگار نه انگار مشکلی پیش اومده
تو حق داری تو زندگیت بالا و پایین داشته باشی
حتی با شوک الکتریکی هم تمومش نمی کنم
چون اول و آخرش امشب شهر مال ما میشه
می خوام بزارم مخم آکبند بمونه مثه خل و چلا
از هر چی مرزه رد شم
پشت سرم هم نگاه نکنم
آب از سر ما گذشته
دیوونه شدیم و از این قفس هم پریدیم
پارتی می گیریم تا بندازنمون بیرون
 
این لباس طبیعی بودن رو از تنت خارج کن.( تظاهر بسه)
این لباس طبیعی بودن رو از تنت خارج کن.( تظاهر بسه)
 
از مرزها رد شو
آب از سر ما گذشته
دیوونه شدیم و از این قفس هم پریدیم
پارتی می گیریم تا بندازنمون بیرون
پارتی تا بندازنمون بیرون
پارتی می گیریم تا بندازنمون بیرون
 
Добавлено Mahtab_Persian в вс, 08/04/2012 - 19:53
Английский

Cuckoo

Adam Lambert: Топ 3
Idioms from "Cuckoo"
Смотрите также
Комментарии