Реклама

Darwin? (перевод на Русский)

  • Исполнитель: Karel Kryl
  • Песня: Darwin? 2 перевода
  • Переводы: Английский, Русский
  • Запросы: Немецкий
Чешский

Darwin?

Svět byl kdysi rozdělen na zájmové sféry,
Kdo nechtěl být "přivtělen", musel vlastnit kvéry,
K zabránění panice roztáhly se dráty,
Vyznačily hranice, a tak vznikly státy, ach jó.
 
Státy měly povahu zuřivého býka,
Dovolím si úvahu, koridy se týká:
Vezmi hadr červený - býk je z něho jelen,
A pak mezi jeleny bude jelen vtělen, ach jó.
 
Kouká býček nebohý na skutečnost prostou:
Místo rohů parohy na hlavě mu rostou,
Rozvíjí se všestranně, okusuje hloží,
Jeví zájem o laně a vesele se množí, ach jó.
 
Hajný řeční o míru, o nadšení z práce,
Mezitím mu v revíru vzrostla populace,
Oblékl si halenu, zavolal si lovce,
Aby mu prý z jelenů nadělali ovce, ach jó.
 
Místo lovců zeshora poslali mu vědce,
Vědec je však potvora a genetiku nechce:
"Buržoazní pavědi ztěžují nám práci,
Z půlky budou medvědi a z druhé půlky ptáci, ach jó!"
 
Že je věda vznešená, nezná kompromisy,
Dal jelenům do sena Lysenkovy spisy,
Vysoká se nažrala předepsané dávky,
Velká změna nastala, ale - chyba lávky, ach jó!
 
Jelen není nadšený, že není, co býval,
Z laní že jsou kačeny a on sám je - mýval:
"V postavení zoufalém pokusím se přežít,
Lépe býti mývalem, nežli vůbec nežít, ach jó!"
 
Kačeny i mývali mají rádi vodu,
Potají se stýkali - dali základ rodu,
Nahoře se radují z územního zisku,
U potoků hodují stáda ptakopysků, ach jó.
 
Zatímco se velmoži těší svému vlivu
Lidstvo už se nemnoží - oddává se pivu,
Nikdo už mu na hroby nepřinese věnce,
Jsme tu svědky choroby zvané dekadence, ach jó.
 
Objevil se jedinec mezi ptakopysky,
Obhlédl svůj zvěřinec, olízl si pysky:
"Odstraníme hranice! Otevřeme dvéře!
Dáme místo v kronice ptakopysčí éře, ach jó!"
 
Zvířena je nevinná, nezná, co je otrok,
Nepřečetla Darwina a neví, co je pokrok,
Otevřeli hranice, podlehli tak dravcům,
A než přišly opice, patří vláda savcům, ach jó.
 
Od opice k člověku je už jenom krůček,
Najednou jsme v pravěku: Homo peče bůček!
Homo se nám rozmnoží - základ pro starověk,
Potom sáhne po noži - a je z něho člověk, ach jó.
 
Člověk ruce přiloží k společnému dílu,
Z vítězů jsou velmoži, dosahují cílů,
Ti pak, kteří prohrají, rezignují k pivu,
Pomalu nám vznikají nové sféry vlivu, ach jó.
 
Svět je totiž rozdělen na zájmové sféry,
Kdo nechceš být "přivtělen", musíš vlastnit kvéry,
K zabránění panice roztáhnou se dráty,
Vyznačí se hranice - a zas máme státy, ach jó.
 
Добавлено crimson_anticscrimson_antics в сб, 16/05/2015 - 09:21
перевод на РусскийРусский
Выровнить абзацы
A A

Дарвин?

Был когда-то целый свет разделен на зоны,
Чтоб не съел тебя сосед, запасай патроны.
Проживать годится ли если нет охраны?
Так помеж границами появились страны, увы.
 
Зло набычилась страна, бьет хвостом держава,
Но в корриде есть одна на быка управа:
Красной тряпкой помаши - сразу отупеет,
Словно после анаши бык бараном блеет, увы.
 
Вот бычек наш ни му-му, не в своей он коже,
Посмотрите, как ему закрутился рожек!
Развивается боец, вновь копытом роет,
Засмотрелся на овец, весело их кроет, увы.
 
А пастух вещает всем о труде и мае,
Поголовье между тем в стаде выростает.
Надевает на плечо старое пальтишко:
- Нам невзгоды нипочем! Нынче будет стрижка, увы.
 
Набежал ученый люд табаком прокурен,
На генетику плюют, им важней Мичурин:
- В духе вражеских идей делать не годится,
Половину в медведей, остальное - птица, увы!
 
Не давать галиматьи, травки или сенка,
Пусть едят они статьи самого Лысенка.
Стадо чавкать принялось, пожирая дозы -
Тут такое началось, прям метаморфозы, увы!
 
Наш баран, открывши рот, смотрит: - Что за шутки?
Из него теперь енот, из овечек - утки.
- Да, енот хоть и не тот, всеж лесная нежить,
Неприятный оборот, но лучше чем не жить, увы!
 
Уточки с енотами полюбили воду
И на свет произвели новую породу,
Веселись, ученый люд, не боясь разносов -
По пруду теперь снуют стаи утконосов, увы.
 
Но пока князьки-вожди тащатся спесиво,
Размножаться обожди - лучше выпей пива!
Мы потомкам не даем никакого шанса
И остатки дней живем в стиле декаданса, увы.
 
Объявился утконос из породы гордой,
Речь такую произнес, покрутивши мордой:
- Обойдемся без границ, отворим все двери!
Хватит места и страниц утконосьей эре, увы!
 
И на дичи ли вина? Не была под прессом,
Не читала Дарвина, не в ладах с прогрессом.
Был в политике изъян, сыты волчьи пасти -
И еще до обезьян зверь пробрался к власти, увы.
 
Появился троглодит, близкая нам раса.
На пороге - неолит, Homo жарит мясо.
Из пещеры Homo прет прямо к древним грекам,
В руку ножичек берет, станет человеком, увы.
 
Человеку нелегко одному без стада.
Стал сильнейший вожаком, власть - его награда.
А продувшие сосут пиво из стаканов,
Появились там и тут интересы кланов, увы.
 
Разделился целый свет на влиянья зоны,
Чтоб не съел тебя сосед, запасай патроны.
Проживать годится ли если нет охраны?
Так помеж границами снова встали страны, увы…
 
SGK - русский перевод © 2006
 
SGK
Добавлено устим ладенкоустим ладенко в ср, 12/12/2018 - 08:15
Источник перевода:
Еще переводы "Darwin?"
Помогите перевести "Darwin?"
Karel Kryl: Топ 3
Idioms from "Darwin?"
Комментарии