Advertisement

Das Phantom der Oper (перевод на Иврит)

Advertisement
перевод на Иврит

פאנטום האופרה

כריסטין:
 
הוא שר בזמן שישנתי,
ובא אחריי.
נדמה היה לי שקרא הוא לי,
ודיבר איתי.
האם אני עדיין חולמת אז?
אני חשה בזאת כאן:
פאנטום האופרה נמצא כולו קרוב כאן,
הוא חי בי.
 
הפאנטום:
 
בואי, שירי איתי הלילה
לאור הנרות!
ואז תאחוז בך עוצמתי
ביתר חוזקה.
ואם תפני את מבטך גם ממני,
פאנטום האופרה נמצא כולו קרוב כאן,
הוא חי בך.
 
כריסטין:
 
מי שחזה בפניך,
מפחד ממך.
אני משרתת אותך כמסכה...
 
הפאנטום:
 
אך אני הוא זה ששומעים.
 
שניהם:
 
רוחך/רוחי ושירתי/שירתך,
כך נפעל.
פאנטום האופרה נמצא כולו קרוב כאן,
הוא חי בי/בך.
 
פזמון:
 
פאנטום האופרה כולו קרוב,
הסכנה נמלטת מפני פאנטום האופרה.
 
הפאנטום:
 
את חוזה כמו מדיום, את מה שישנו ואת מה שנדמה.
אדם ומסתורין...
 
כריסטין:
 
...מתאחדים בך.
 
שניהם:
 
בלבירנת' הלילה,
נמצא מקומי/מקומך,
פאנטום האופרה נמצא כולו קרוב כאן,
הוא חי בך/בי.
 
כריסטין:
 
פאנטום האופרה כולו קרוב.
 
הפאנטום:
 
שירי, מלאך השירים שלי!
 
כריסטין:
 
פאנטום האופרה כולו קרוב.
 
הפאנטום:
 
שירי, שירי בשבילי!
 
כריסטין:
 
אה! (שרה עד סוף השיר)
 
הפאנטום:
 
שירי, שירי,
שירי בשבילי!
 
Добавлено leyich в сб, 20/08/2016 - 22:35
Немецкий

Das Phantom der Oper

Еще переводы "Das Phantom der Oper"
Ивритleyich
The Phantom of the Opera (musical): Топ 3
Комментарии