Реклама

Dies Iræ (перевод на Голландский)

  • Исполнитель: Christian Hymns & Songs
  • Песня: Dies Iræ 10 переводов
  • Переводы: Английский, Галисийский, Голландский, Иврит, Испанский, Итальянский, Каталанский, Немецкий, Русский, Французский
  • Запросы: Турецкий
Латинский

Dies Iræ

Dies iræ, dies illa
Solvet sæclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.
 
Quantus tremor est futurus,
Quando Judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!
 
Tuba mirum spargens sonum,
Per sepulchra regionum,
Coget omnes ante thronum.
 
Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Judicanti responsura.
 
Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.
 
Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet apparebit:
Nil inultum remanebit.
 
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securus?
 
Rex tremendæ majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.
 
Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuæ viæ:
Ne me perdas illa die.
 
Quærens me, sedisti lassus:
Redemisti Crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.
 
Juste Judex ultionis,
Donum fac remissionis,
Ante diem rationis.
 
Ingemisco, tamquam reus:
Culpa rubet vultus meus:
Supplicanti parce, Deus.
 
Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.
 
Preces meæ non sunt dignæ;
Sed tu bonus fac benigne,
Ne perenni cremer igne.
 
Inter oves locum præsta.
Et ab hædis me sequestra,
Statuens in parte dextra.
 
Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.
 
Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis,
Gere curam mei finis.
 
Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla,
Judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus:
 
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem. Amen.
 
Добавлено phantasmagoriaphantasmagoria в чт, 16/06/2016 - 18:30
перевод на ГолландскийГолландский
Выровнить абзацы
A A

Dag der toorn

Dag der toorn, o die dag
zal de wereld in de as vergaan
zoals voorzegd door David en de Sibylle.
 
Welk een angst zal er zijn
wanneer de rechter zal komen
om alles streng te oordelen
 
De bazuin, een zonderling geschal verspreidend
over de graven van alle landstreken,
zal allen vóór de troon ontbieden.
 
Dood en leven zullen verstommen,
wanneer de schepping zal herrijzen
om zijn rechter rekenschap te geven.
 
Het boek met aantekeningen zal worden aangebracht
waarin alles staat opgetekend
waarop de wereld zal geoordeeld worden.
 
Als dan de rechter zetelen zal,
zal al wat verborgen is verschijnen,
niets zal ongewroken blijven.
 
Wat zal ik, ellendige, dan te zeggen hebben,
welke pleiter zal ik vragen,
als zelfs de rechtvaardige nauwelijks zeker is?
 
Vorst met geduchte majesteit,
die genadig heelt wie verdient geheeld te worden,
red ook mij, bron van genade!
 
Gedenk, lieve Jezus,
dat ik de reden van uw komst ben,
laat mij die dag dan niet verloren gaan.
 
Op zoek naar mij, zijt gij vermoeid gaan zitten,
hebt mij vrijgekocht door uw lijden aan het kruis,
laat zulk lijden niet vergeefs zijn.
 
Rechtvaardige Rechter der Wrake,
schenk mij de gave der vergiffenis,
nog vóór de dag der rekenschap.
 
Ik zucht, als de zondaar die ik ben,
van de schuld kleurt mijn aangezicht rood,
God, wees deze smekeling genadig!
 
Gij, die Maria van schuld hebt bevrijd,
en die de rover hebt verhoord,
hebt ook mij hoop gegeven.
 
Mijn gebeden zijn niet waardig,
maar gij, die goed zijt, wees mild en maak
dat ik niet verteerd word door het eeuwig vuur.
 
Bereid mij een plaats tussen uw schapen,
zonder mij af van de bokken,
en laat mij staan aan uw rechterzijde.
 
Wanneer de vervloekten zijn verslagen
en aan de verterende vlammen prijsgegeven,
roep mij dan onder de gezegenden.
 
Ik bid u, deemoedig en neergeknield,
en mijn hart bijna tot as gekrompen,
draag zorg voor mij in mijn laatste uur.
 
Die tranenrijke dag,
waarop uit zijn as verrijzen zal
de zondige mens, om geoordeeld te worden.
Ontzie dan deze mens, mijn God;
 
Here Jezus lief,
schenk hen de rust. Amen.
 
  • No utilicen mis traducciones sin crédito o permiso. — Don't use my translations without credit or permission.

  • Tienen permiso de usar mis traducciones como base para hacer otras traducciones, pero solo en este sitio con crédito. — You have permission to use my translations as a base to make other translations, but only on this site and with credit.

  • Terminology: lit. (literally), lat. (latin term), pr. (pronunciation). @= a/o (for Spanish translations only, @ can be switched from a feminine or masculine perspective.
Добавлено phantasmagoriaphantasmagoria в ср, 10/08/2016 - 04:00
Источник перевода:
Комментарии