E penso a te (перевод на Персидский)

Реклама
перевод на ПерсидскийПерсидский
A A

و به تو فکر میکنم

من کار میکنم و به تو فکر میکنم
برمیگردم به خونه و به تو فکر میکنم
بهت زنگ میزنم و بیشتر بهت فکر میکنم
 
حالت چطوره ؟ و باز هم بهت فکر میکنم
کجا بریم و باز هم بهت فکر میکنم
با چشمانی که به زمین دوخته شده بهت لبخند میزنم و به تو فکر میکنم
 
نمیدونم با چه کسی هستی الان
نمیدونم چه کار میکنی
اما بهت اطمینان میدم که میدونم به چه چیزی داری فکر میکنی
 
شهــر زیادی بزرگ است
برای دو نفر مثل ما
امیدی ندارند ولی همدیگر رو جستجو میکنند،جستجو میکنند
 
ببخشید دیر وقته و بهت فکر میکنم
بدرقه ات میکنم و به تو فکر میکنم
خنده دار نیــست و به تو فکر میکنم
 
تو تاریکی هستم و به تو فکر میکنم
چشمانم را میبندم و به تو فکر میکنم
نمیتونم بخوابم و به تو فکر میکنم........
 
Добавлено AliPishgooAliPishgoo в пн, 05/11/2012 - 11:17
ИтальянскийИтальянский

E penso a te

Комментарии