Реклама

Gigi Sima - Alargu, alargu

  • Исполнитель: Gigi Sima ( Gigi Sima)
  • Приглашенный артист: Pindu
  • Также исполняет: Mihai Ceară, Nicu Sifiringă, Cristi Bola, George Chendru Gudi
  • Альбом: Volumul 24
  • Переводы: Румынский
Арумынский
A A

Alargu, alargu

Alargu, alargu, alargu hiu feată dit tini
Ma amintea nji armasi, suflitu feată la tini,
Ma amintea nji armasi, suflitu nji feată la tini
 
Nu ti anvirina, tini nji njicâ lea,
Câ tut va-s hiba, s- hii a mea
Di alargu va-s yin, di mâna ti tsân
Sh- doii nji ti vreari bana azburâmu
 
Cându as bată vimtul, pisti a mea frâmti aratsi
S-nu agârsheshtsâ feată, pintsâ greashti a mea boatsi
Altu featâ njicâ, cum îi greashti a mea boatsi
 
A lea primuvearâ, a lea îmsheată primuvearâ,
Nu ti mintiseshtsâ ca-s di pun la vruta-n hoarâ 2x
 
Добавлено Trainspotting TimișoaraTrainspotting Timișoara в чт, 30/11/2017 - 13:02
Спасибо!

 

Реклама
Видео
Переводы "Alargu, alargu"
Gigi Sima: Топ 3
Комментарии