Give Me Some Love (перевод на Персидский)

Реклама
перевод на ПерсидскийПерсидский
A A

Give Me Some Love

من و گیتارم آهنگ راه من رو مینوازیم.این اون ها رو عصبانی می کنه
اما قسمت های کوچک اتوبان من رو با خاک یکسان می کنه
قلب من از سنگ نیست،من فقط پوست و استخوانم
و اون قسمت های کوچک، گوشه های تن خود من هستن
 
چرا یک کم به من محبت نمی کنی؟
ناسلامتی من به اندازه ی یه کشتی پر قرص خوردم
خیلی خسته ام از اینکه هیچوقت دردم از بین نمیره
والیوم به من گفت
تو رو بدجوری می گیرم
و ما به عنوان یه شخص جدید برمی گردیم
که از خودمون بهتره
 
چهره های زیادی پشت درگاه هستن که ول می گردن
من رو وقتی که توی هال می جنگم تماشا می کنن اما صداش رو در نمیارن
پس من تک و تنها می مونم،و من فقط پوست و استخونم
چهره های زیادی هستند ولی آون ها فقط به خودشون توجه دارن
 
چرا یک کم به من محبت نمی کنی؟
ناسلامتی من به اندازه ی یه کشتی پر قرص خوردم
خیلی خسته ام از اینکه هیچوقت دردم از بین نمیره
والیوم به من گفت
تو رو بدجوری می گیرم
و ما به عنوان یه شخص جدید برمی گردیم
که از خودمون بهتره
 
چرا یک کم به من محبت نمی کنی؟
ناسلامتی من به اندازه ی یه کشتی پر قرص خوردم
خیلی خسته ام از اینکه هیچوقت دردم از بین نمیره
والیوم به من گفت
تو رو بدجوری می گیرم
و ما به عنوان یه شخص جدید برمی گردیم
که از خودمون بهتره
 
به زودی یک روزی بمب رو می ندازن و همه چیز مشخص می شه
من می دونم که به زودی یه روزی همه ی ما می میریم پس بذار همه چیز مشخص بشه
بذار همه چیز مشخص بشه و به من کمی محبت کن
آره به من یکم محبت کن
یالله امروز یکم بهم محبت کن
 
Добавлено Sonia SSonia S в вс, 03/05/2015 - 06:48
АнглийскийАнглийский

Give Me Some Love

Комментарии