Реклама

God will make a way (перевод на Филиппинский/Тагальский)

  • Исполнитель: Christian Hymns & Songs
  • Песня: God will make a way 9 переводов
  • Переводы: Индонезийский, Испанский, Корейский #1, #2, Португальский, Филиппинский/Тагальский, Французский #1, #2, #3
  • Запросы: Румынский
Английский

God will make a way

God will make a way
Where there seems to be no way
He works in ways we cannot see
He will make a way for me
He will be my guide
Hold me closely to His side
With love and strength
For each new day
He will make a way
He will make a way
 
By a roadway in the wilderness
He'll lead me
And rivers in the desert will I see
Heaven and earth will fade
But His Word will still remain
He will do something new today
 
Добавлено klewiser1klewiser1 в вт, 02/12/2008 - 15:19
В последний раз исправлено HampsicoraHampsicora в вс, 11/03/2018 - 16:38
перевод на Филиппинский/ТагальскийФилиппинский/Тагальский
Выровнить абзацы
A A

Ang Diyos ang Gagawa ng Paraan

Ang Diyos ang gagawa ng paraan
kahit pa wala ng ibang paraan
Gumagawa Siya ng di natin batid
Gagawa Siya ng paraan para sa akin
Magsisilbi Siyang aking gabay
at hahawak sa akin sa Kanyang tabi
na may pag-ibig at kalakasan
sa bawat umaga
Gagawa Siya ng paraan
Gagawa Siya ng paraan
 
Sa daan pailang
Pangunguhan Niya ako
at sa mga ilog sa disyerto, makikita ko
Mapapawi ang langit at lupa
ngunit ang Salita Niya'y mananatili
Gagawa Siya ng bago ngayon
 
Добавлено introvoyz041introvoyz041 в вс, 17/02/2013 - 07:41
Комментарии