Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

הפרח שנבל (Haperach Shenaval) (Транслитерация)

  • Исполнитель: Zohar Argov (זוהר ארגוב‎)
  • Песня: הפרח שנבל (Haperach Shenaval) Альбом: אלינור
    2 перевода
    Английский, Транслитерация
  • Переводы: Английский, Транслитерация
Транслитерация
A A

Haperach Shenaval

Besimtah hatzarah hi halcha levadah
be'eineha chiyuch shel lo rak achzavah
al kol delet dafkah bechutzpah magzimah
va'ani kemevuhal rak sha'alti lish'mah
vehi chiy'chah velitfah et panai
vehosifah la'amod kmo etzev ko'ev
va'ani kemevuhal rak bikashti lilchosh
aval hi ne'elmah keparpar shel aravit
 
Haperach shenaval halev sheli nishbar
hoi lamah umadu'a lo tashuv yoter elai
Haperach shenaval halev sheli nishbar
hoi lamah umadu'a lo tashuv yoter elai
 
Bechoutzot histovavti mukah scharchoret
ra'ev veya'ga uvli kol tivkah
kmo yeled sha'alti ve'ish lo anah
ki ish milvadi otah lo ra'ah
 
Pit'om k'kesem hofi'ah li ba'or
vetzanchah leyadi basimtah hakarah
va'ani kemevuhal rak bikashti lilchosh
ach hi shuv ne'elmah kmo haytah rak chalom
 
Haperach shenaval halev sheli nishbar
hoi lamah umadu'a lo tashuv yoter elai
Haperach shenaval halev sheli nishbar
hoi lamah umadu'a lo tashuv yoter elai
 
Спасибо!
Добавлено Benjamin ReihanianBenjamin Reihanian в ср, 19/01/2022 - 03:44

הפרח שנבל (Haperach Shenaval)

Переводы "הפרח שנבל (Haperach ..."
Транслитерация Benjamin Reihanian
Комментарии
Read about music throughout history