Harp Song of the Dane Women (перевод на Датский)

Английский
Английский
A A

Harp Song of the Dane Women

“The Knights of the Joyous Venture”—Puck of Pook’s Hill
 
What is a woman that you forsake her,
And the hearth-fire and the home-acre,
To go with the old grey Widow-maker?
 
She has no house to lay a guest in—
But one chill bed for all to rest in,
That the pale suns and the stray bergs nest in.
 
She has no strong white arms to fold you,
But the ten-times-fingering weed to hold you—
Out on the rocks where the tide has rolled you.
 
Yet, when the signs of summer thicken,
And the ice breaks, and the birch-buds quicken,
Yearly you turn from our side, and sicken—
 
Sicken again for the shouts and the slaughters.
You steal away to the lapping waters,
And look at your ship in her winter-quarters.
 
You forget our mirth, and talk at the tables,
The kine in the shed and the horse in the stables—
To pitch her sides and go over her cables.
 
Then you drive out where the storm-clouds swallow,
And the sound of your oar-blades, falling hollow,
Is all we have left through the months to follow.
 
Ah, what is Woman that you forsake her,
And the hearth-fire and the home-acre,
To go with the old grey Widow-maker ?
 
Добавлено malucamaluca в вт, 29/06/2021 - 18:54
перевод на ДатскийДатский
Выровнить абзацы

De danske kvinders harpesang

“Ridderne af det glædelige foretagende”—Puck of Pook’s Hill1
 
Hvad er en kvinde, at du forlader hende,
Og arnens ild og hjemmets jorder
For at gå med den gamle grå Enkemager?
 
Hun har ikke noget hus at lægge en gæst i—
Kun en kold seng til alle at hvile i,
Som de blege sole og de vildfarne bjerge bygger rede i.
 
Hun har ingen stærke hvide arme at omslutte dig med,
Kun den ti gange fingerende ukrudt til at holde dig fast—
Ude på klipperne, hvor tidevandet har rullet dig rundt.
 
Men når tegnene på sommer tykner,
Og isen knækker, og birkeknopperne bliver hurtigere,
Hvert år vender du dig fra os og bliver syg—
 
Syg igen efter råbene og nedslagtningerne.
Du sniger dig væk til det skvulpende vand,
Og ser på dit skib i sit vinterkvarter.
 
Du glemmer vores munterhed og samtaler ved bordene,
Kvæget i skuret og hesten i stalden -
For at få hende til at duve og efterse hendes tovværk.
 
Så drager du ud, hvor stormskyerne sluger,
Og lyden af dine åreblade, der falder hule,
Er det eneste, vi har tilbage de næste måneder.
 
Åh, hvad er en kvinde, at du forlader hende,
Og arnens ild og hjemmets jorder
For at gå med den gamle grå Enkemager?
 
  • 1. Titlen på novellesamlingen, som digtet kan findes i.
    Hvad det med ridderne betyder, ved jeg ikke, måske er det ironisk.
Спасибо!
thanked 2 times
Добавлено Mizzycool2Mizzycool2 в ср, 01/12/2021 - 08:58
Добавлено в ответ на запрос malucamaluca
Комментарий:

Digtet skal forestille en klagesang fra de danske kvinder over deres mænd, der tager afsted for at tage på vikingetogt ud på det grå farlige hav.

Комментарии
Read about music throughout history