Реклама

Hrista Lupci - Armani cu ghini

Арумынский
A A

Armani cu ghini

Cu ochii vatra cutucini
Me'ai angaldzata ahanti ori
Di ni'ai adrata dzali iermi
Di naima marli sarbatori
Di ni'ai adrata dzali iermi
Di naima marli sarbatori
 
Armani cu ghini vruta mea
Cum poati bana s`na da minti
De'auatsi sh'ninti stim ca tut,
Iasti napoi tsiva dit minti
Iasti napoi tsiva dit minti.
 
Cu manili a tali hrisusiti
Cum li tritseai pisti a mea frumti
Cu manili tuti li umpleai
Di ni'armaneam fara di minti
Cu manili tuti li umpleai
Di ni'armaneam fara di minti
 
Armani cu ghini vruta mea
Cum poati bana s`na da minti
De'auatsi sh'ninti stim ca tut,
Iasti napoi tsiva dit minti
Iasti napoi tsiva dit minti.
 
Cu gura ta tsi dultsi zboara
Ni'ai dzasa tu'ahanti sihats
Chirolu tuti li aspardzi
Tsi caldza fum ca him arats
Chirolu tuti li aspardzi
Tsi caldza fum ca him arats
 
Armani cu ghini vruta mea
Cum poati bana s'na da minti
De'auatsi sh'ninti stim ca tut,
Iasti napoi tsiva dit minti
Iasti napoi tsiva dit minti.
 
Cu ochii vatra cutucini
Me'ai angaldzata ahanti ori
Di ni'ai adrata dzali iermi
Di naima marli sarbatori
Di ni'ai adrata dzali iermi
Di naima marli sarbatori
 
Armani cu ghini vruta mea
Cum poati bana s`na da minti
De'auatsi sh'ninti stim ca tut,
Iasti napoi tsiva dit minti
Iasti napoi tsiva dit minti.
 
Спасибо!
поблагодарили 1 раз
Добавлено adysanuadysanu в пн, 26/05/2014 - 02:27
В последний раз исправлено adysanuadysanu в ср, 22/10/2014 - 03:36

 

Переводы "Armani cu ghini"
Hrista Lupci: Топ 3
Комментарии
Read about music throughout history