I Really Want You (перевод на Персидский)

Реклама
перевод на ПерсидскийПерсидский
A A

من واقعا می خواهمت

پیامبران زیادی در حالی که زانو زده بودند مردم را انذار کردند، کشیشان زیادی شراب ها را تلف کردند ...
ولی آیا آن اوراق خون آلود روی سنگفرش آن خیابان نشانه این است که من عمرم را تلف کرده ام ؟
آیا دشت ها نقره ای در بهشت وجود دارد ؟ آیا من میتوانم از این سرما رهایی یابم ؟
من مردی را در دیاری دوردست کُشتم، او دشمنم بود.
من واقعا میخواهم که تو مرا بخواهی، اما من واقعا نمیدانم که این در توانت هست یا نه.
من میدانم که تو میخواهی راه درست را تشخیص دهی اما میدانم که این برایت کار دشواری است
و زمان مثل اکثر اوقات با سرعت به جلو می تازد، و مثل اکثر اوقات به تو القا میکند که این در توان تو نیست
اما سرنوشت نمی تواند به این احساسات درونی که در رگ های من می جوشد خدشه ای وارد کند
 
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا می خواهمت - هم اکنون
فرقی نمیکنه من چه میگویم یا چه می کنم، پیام من منتقل نمی شود
و تو به صدای شکستن قلب من گوش می کنی
 
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا میخواهمت ...
آیا یک مرد تهیدست در خلوت خود ثروتمند است ؟ یا مادر زمین در حال گلایه ؟
آیا گدا برای یک روز آفتابی دعا کرده، اما بانوی شانس برای باران ؟
آنها می گویند ملیون ها انسان در برابر تندیسی از طلا خم و راست می شوند
من زندگی را دیدم که آغاز می شود و کشتی ای که ما در آن هستیم و تاریخ را که آشکار می گردد
من واقعا میخواهم که تو مرا بخواهی، اما من واقعا نمیدانم که این در توانت هست یا نه.
من میدانم که تو میخواهی راه درست را تشخیص دهی اما میدانم که این برایت کار دشواری است
مثل اک و زمان مثل اکثر اوقات با سرعت به جلو می تازد، و مثل اکثر اوقات به تو القا میکند که این در توان تو نیست
اما سرنوشت نمی تواند به این احساسات درونی که در رگ های من می جوشد خدشه ای وارد کند
 
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا میخواهمت ...
من واقعا می خواهمت - هم اکنون
فرقی نمیکنه من چه میگویم یا چه می کنم، پیام من منتقل نمی شود
و تو به صدای شکستن قلب من گوش می کنی
 
فرقی نمیکنه من چه میگویم یا چه می کنم، پیام من منتقل نمی شود
و تو به صدای شکستن قلب من گوش می کنی
 
Добавлено sohrab.starlightsohrab.starlight в пт, 17/08/2012 - 07:49
Добавлено в ответ на запрос kolitkolit
АнглийскийАнглийский

I Really Want You

Комментарии