Реклама

Lunâ albâ (перевод на Румынский)

  • Исполнитель: Elena Gheorghe
  • Также исполняет: Pindu
  • Песня: Lunâ albâ 8 переводов
  • Переводы: Английский, Испанский, Итальянский, Каталанский, Румынский, Русский #1, #2, Сардинский
  • Запросы: Португальский
Запрошена проверка
Арумынский

Lunâ albâ

Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
Lunjineadzâ calea-aesta anvârligatâ
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Câ ti-astringu-n bratsâ, vrută, mashi tu yisi
 
Di analtu pitu frândzâ luna anghiliceashti
Câtâ-nghiosu mutreashti shi-nji mi fuvirseashti
Frati cu câravea, â-nji fudzi pi-amari
Ma â-nji dedu ti xeani, bana mea curbani.
 
Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
Lunjineadzâ calea-aesta anvârligatâ
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Câ ti-astringu-n bratsâ, vrută, mashi tu yisi
 
Minduieri amari s-alumtâ cu mini
Câ fârâ di tini nu va-nji hibâ ghini
Â-nji alepshu cali lai, nishtiutâ
Sh-fugu ti eta tutâ sh-nj-alasu a mea vrutâ.
 
Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
Lunjineadzâ calea-aesta anvârligatâ
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Câ ti-astringu-n bratsâ, vrută, mashi tu yisi
 
Fârâ tini bana iasti anvirinatâ
Fârâ tini featâ, fârâ a ta njiatâ
Va nji-alasu câravea sh‘estâ greauâ cali
Fuviroasi xeani ti mirăkili-a meali.
 
Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
Lunjineadzâ calea-aesta anvârligatâ
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Câ ti-astringu-n bratsâ, vrută, mashi tu yisi
 
Добавлено SaebastianSaebastian в пн, 10/12/2018 - 07:36
Комментарий:

Versurile nu-mi aparțin, ci doar am făcut modificări unde am crezut de cuviință.
Pentru orice sugestie, îmi doresc și-aștept cu drag părerile dumneavoastră.
I do not own the lyrics, I just changed some words, the order of some words, that's all.
No infringement intended!

перевод на РумынскийРумынский
Выровнить абзацы
A A

Lună albă

Lună albă, lună frumoasă
Luminează-mi drumul ăsta încurcat
Sufletu-mi pustiu, de tot mi s-a-nchis
Că te strâng în brațe, iubito, doar în vise
 
De sus, printre frunze, luna strălucește
În jos când mă priveste, mă dojenește
Frate, cu corabia, de când am plecat pe mare
Am dat de străinătate, viața mea jertfită
 
Lună albă, lună frumoasă
Luminează-mi drumul ăsta încurcat
Sufletu-mi pustiu, de tot mi s-a-nchis
Că te strâng în brațe, iubito, doar în vise
 
Gândurile mari, se luptă cu mine
Mie ,fără tine, n-o să-mi fie bine
Mi-am ales un drum întunecat și neștiut
Și fug de tot, și-mi las iubita
 
Lună albă, lună frumoasă
Luminează-mi drumul ăsta încurcat
Sufletu-mi pustiu, de tot mi s-a-nchis
Că te strâng în brațe, iubito, doar în vise
 
Fără tine viața este foarte tristă
Fără tine, fată, fără de-a ta frumusețe
O să mi las corabia și-acest drum greu
Înfiorătoarea străinătate, pentru a-mi împli dorințele
 
Lună albă, lună frumoasă
Luminează-mi drumul ăsta încurcat
Sufletu-mi pustiu, de tot mi s-a-nchis
Că te strâng în brațe, iubito, doar în vise
 
Добавлено SaebastianSaebastian в пн, 10/12/2018 - 07:44
Автор перевода запросил проверку.
Это значит, что автор будет рад любым исправлениям и улучшениям перевода.
Если вы владеете языками перевода, и у вас есть замечания/предложения, оставьте свои комментарии.
Комментарии