Реклама

Lunâ albâ (перевод на Итальянский)

  • Исполнитель: Elena Gheorghe
  • Также исполняет: Pindu
  • Песня: Lunâ albâ 8 переводов
  • Переводы: Английский, Испанский, Итальянский, Каталанский, Румынский, Русский #1, #2, Сардинский
  • Запросы: Португальский
Запрошена проверка
Арумынский

Lunâ albâ

Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
Lunjineadzâ calea-aesta anvârligatâ
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Câ ti-astringu-n bratsâ, vrută, mashi tu yisi
 
Di analtu pitu frândzâ luna anghiliceashti
Câtâ-nghiosu mutreashti shi-nji mi fuvirseashti
Frati cu câravea, â-nji fudzi pi-amari
Ma â-nji dedu ti xeani, bana mea curbani.
 
Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
Lunjineadzâ calea-aesta anvârligatâ
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Câ ti-astringu-n bratsâ, vrută, mashi tu yisi
 
Minduieri amari s-alumtâ cu mini
Câ fârâ di tini nu va-nji hibâ ghini
Â-nji alepshu cali lai, nishtiutâ
Sh-fugu ti eta tutâ sh-nj-alasu a mea vrutâ.
 
Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
Lunjineadzâ calea-aesta anvârligatâ
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Câ ti-astringu-n bratsâ, vrută, mashi tu yisi
 
Fârâ tini bana iasti anvirinatâ
Fârâ tini featâ, fârâ a ta njiatâ
Va nji-alasu câravea sh‘estâ greauâ cali
Fuviroasi xeani ti mirăkili-a meali.
 
Lunâ albâ, lunâ msheatâ,
Lunjineadzâ calea-aesta anvârligatâ
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Câ ti-astringu-n bratsâ, vrută, mashi tu yisi
 
Добавлено SaebastianSaebastian в пн, 10/12/2018 - 07:36
Комментарий:

Versurile nu-mi aparțin, ci doar am făcut modificări unde am crezut de cuviință.
Pentru orice sugestie, îmi doresc și-aștept cu drag părerile dumneavoastră.
I do not own the lyrics, I just changed some words, the order of some words, that's all.
No infringement intended!

перевод на ИтальянскийИтальянский
Выровнить абзацы
A A

Luna bianca

Luna bianca, bella luna
Illuminami questo percorso confuso
L'anima da sola si è chiusa
Amore mio, perché ti abbraccio solo nei miei sogni
 
Dall'alto la luna splende sulle foglie
Quando guarda in giù, mi spaventa
Sono andato sul mare con la mia barca
Però mi sono sacrificato la vita tra gli stranieri
 
Luna bianca, bella luna
Illuminami questo percorso confuso
L'anima da sola si è chiusa
Amore mio, perché ti abbraccio solo nei miei sogni
 
Lotto con i miei pensieri
Perché non mi va bene senza di te
Ho scelto una via difficile, ignota
E corro via da tutto e lascio la mia fidanzata
 
Luna bianca, bella luna
Illuminami questo percorso confuso
L'anima da sola si è chiusa
Amore mio, perché ti abbraccio solo nei miei sogni
 
Senza di te la vita è difficile
Senza di te ragazza, senza la tua bellezza
Lascerò la barca, questa via difficile
L'estero che mi rimprova, per i miei sogni
 
Luna bianca, bella luna
Illuminami questo percorso confuso
L'anima da sola si è chiusa
Amore mio, perché ti abbraccio solo nei miei sogni
 
Добавлено SaebastianSaebastian в ср, 23/01/2019 - 09:04
Добавлено в ответ на запрос VoldimerisVoldimeris
В последний раз исправлено SaebastianSaebastian в чт, 07/02/2019 - 10:28
Автор перевода запросил проверку.
Это значит, что автор будет рад любым исправлениям и улучшениям перевода.
Если вы владеете языками перевода, и у вас есть замечания/предложения, оставьте свои комментарии.
Комментарии
HampsicoraHampsicora    ср, 23/01/2019 - 19:32

Ciao Sebastian, ti ringrazio per la tua traduzione in rumeno, che mi ha aiutato perché per me l’arumeno è molto difficile.
Visto che hai chiesto una revisione, posso darti qualche consiglio:
Dall'altro > Dall'alto
tra stranieri > tra gli stranieri
corro da tutto > corro via da tutto / fuggo da tutto
la vita e difficile > la vita è difficile (l’accento è importante in italiano)
senza della bellezza > senza la tua bellezza
Lascierò > Lascerò
che mi rimprova > che mi spaventa