Россия ведет позорную войну с Украиной.     Поддержи Украину!
  • Maurice Njoume

    Maimouna

Делиться
Размер шрифта
Оригинал

текст песни Maimouna

O bona bito bèsè na ta nde na kiè Maimouna eehh
(Nde mbia mwasu mwa bobé mu timbi swanè mba mo oohh)
 
Na Maimouna ni ndolam e ta e panya buka gol
(na bedimo bèsè o songo bé timbi kononè mba mo oohh)
 
Ba wasa mikekisan na mundi mu londi no na ikon
(A mot’a benama oa mo wé njo eehh o sengui iihh)
Ba wasa mikekisan na mundi mu londi no na ikon
(A mot’a benama oa mo wé njo eehh o sengui iihh)
 
Kéka tè mbemba nyuwé ééhh
Mutaka mwa mina nyuwé eehh
Esosodi e ma bwa pon mba eehh
Misodi mi ni suléya (ma wéya wéya)
 
[REFRAIN]:
Maimouna to o poto nde wèni
Na wasa nde oa bulu na mwésé
A nya muléma to dibumbé nde di poédi oa
Biso na oa na tè n’o bwindéya
 
Mba mo na jéa wèni eehh nde na kusa nu pèpè
Sa sèbè wè eehh oohh a wasé wé njo
O swanè mba ndol’am eehh na bwé nè oohh
Iyo oohh na méya eehh na méya na tè na bunya bwam bo sukan
 
[REFRAIN:]
Maimouna to o pot o nde wèni
Na wasa nde oa bulu na mwésé
A nya muléma to dibumbé nde di poédi oa
Biso na oa na tè n’o bwindéya
 
Bélè mba muléma eehh na miso eehhooo
Nyonga ngo nyalédi mba ndolo na bwé nè eehhooo
Walo n’ o oohh oi nanganè na jé wè eehhoo
Ayo mba na méya ,na méya na tè na bunya bo sukan
 
[REFRAIN:]
Maimouna to o pot o nde wèni
Na wasa nde oa bulu na mwésé
A nya muléma to dibumbé nde di poédi oa
Biso na oa na tè n’o bwindéya
(wé eehh maimouna eehh ndolo)
T’o poto nde wèni eehh (wé eehh maimouna eehh ndolo)
T’o wala nde wèni mama oohh (wé eehh maimouna eehh ndolo)
T’o poto nde wèni eehohoo (wé eehh maimouna eehh ndolo)
T’o jéa nde wèni eehh (wé eehh maimouna eehh ndolo)
T’o poto nde wèni eehh (wé eehh maimouna eehh ndolo)
T’o jéa nde wèni eehh
 
Edingué ewa, Edingué ewa, Edingué ewa
After dai na dai
Arrrr suké
 
A Nathalie, A Nathalie yoms’éduwé
Yomsè, yomsè, yomsè (nathalia nika so nde na ton no oa lo)
A nathalie , A nathalie yoms’éduwé
Yomsè, yomsè, yomsè (Nathalia eehh nika so nde na ton no oa lo)
 
A Nathalie, A Nathalie suké babo
Suké, Suké, Suké, (na wa wa wa)
A Nathalie , A nathalie suké babo
Suké, Suké, Suké, (ambiance)
 

 

Помогите перевести "Maimouna"
Комментарии