Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Mercy Said No (перевод на Филиппинский/Тагальский)

  • Исполнитель: CeCe Winans (Priscilla "CeCe" Marie Winans Love)
  • Песня: Mercy Said No
    1 перевод
    Филиппинский/Тагальский
Английский
Английский
A A

Mercy Said No

I was just a child, when I felt the Savior leading
I was drawn to what I could not understand
And for the cause of Christ, I have spent my days believing
That what He'd have me be, is who I am
 
As I've come to see the weaker side of me
I realize His grace is what I'll need
When sin demanded justice for my soul
 
Mercy said no
I'm not gonna let you go
I'm not gonna let you slip away
You don't have to be afraid
Mercy said no
Sin will never take control
Life and death stood face to face
Darkness tried to steal my heart away
Thank You Jesus, Mercy said no
 
For God so loved the world, that He sent His son to save us
From the cross He built a bridge to set us free
Oh, but deep within our hearts, there is still a war that rages
And makes a sacrifice so hard to see
 
As midnight fell on crucifixion day
The light of hope seemed oh so far away
As evil tried to stop redemption's flow
 
Mercy said no
I'm not gonna let you go
I'm not gonna let you slip away
You don't have to be afraid
Mercy said no
Sin will never take control
Life and death stood face to face
Darkness tried to steal my heart away
Thank You Jesus, Mercy said no
 
And now when heaven looks at me
It's through the blood of Jesus
Reminding me of one day long ago
 
Mercy said no
I'm not gonna let you go
I'm not gonna let you slip away
You don't have to be afraid
Mercy said no
Sin will never take control
Life and death stood face to face
Darkness tried to steal my heart away
Thank You Jesus, Mercy said no
 
Добавлено introvoyz041introvoyz041 в вт, 24/05/2022 - 09:26
перевод на Филиппинский/ТагальскийФилиппинский/Тагальский
Выровнить абзацы

Huwag sabi ng awa

Bata pa lang ako nang nadama kong nanguna ang Tagapagligtas
Napalapit ako sa bagay na hindi ko naintindihan
Dahil kay Cristo, nilaan ko ang mga araw ko sa paniniwalang
kung paano Niya ako tinanggap, ay kung sino ako
 
Habang nakikita ko ang marupok na mukha ng aking sarili
Napagtanto ko ang biyaya Niya ang kailangan ko
Nang kinakailangan ng kasalanan ang katarungan para sa aking kaluluwa
 
Huwag sabi ng awa
Hindi kita bibitawan
Hindi kita papakawalan
Hindi mo kailangang matakot
Huwag sabi ng awa
Hindi ka makokontrol ng kasalanan
Magkaharap man ang buhay at kamatayan
nais mang nakawin ng kadiliman ang puso ko
Salamat Jesus
Huwag sabi ng awa
 
Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, isinugo ang Kanyang Anak upang tayo ay maligtas
Mula sa krus itinatag Niya ang tulay upang palayain tayo
O, ngunit sa kaibuturan ng mga puso natin, mayroon pa ring isang digmaan
At may nag-aalay ng kanyang buhay na kay hirap makita
 
Pagsapit ng hatinggabi sa Araw ng pagkakapako
Parang kay layo ng liwanag na pag-asa
habang nais na pahintuin ng masama ang daloy ng pagtutubos
 
Huwag sabi ng awa
Hindi kita bibitawan
Hindi kita papakawalan
Hindi mo kailangang matakot
Huwag sabi ng awa
Hindi ka makokontrol ng kasalanan
Magkaharap man ang buhay at kamatayan at
nais mang nakawin ng kadiliman ang puso ko
Salamat Jesus
Huwag sabi ng awa
 
Ngayon nang masdan ako ng langit
ay dahil sa dugo ni Jesus
na nagpapaalala sa aking isang araw mahabang panahon ng nakalipas
 
Huwag sabi ng awa
Hindi kita bibitawan
Hindi kita papakawalan
Hindi mo kailangang matakot
Huwag sabi ng awa
Hindi ka makokontrol ng kasalanan
Magkaharap man ang buhay at kamatayan at
nais mang nakawin ng kadiliman ang puso ko
Salamat Jesus
Huwag sabi ng awa
 
Спасибо!
Добавлено introvoyz041introvoyz041 в вт, 24/05/2022 - 10:00
CeCe Winans: Топ 3
Комментарии
Read about music throughout history