Реклама

MH17 (перевод на Английский)

  • Исполнитель: Jan Schrama
  • Песня: MH17
  • Переводы: Английский
  • Запросы: Немецкий, Русский
Голландский

MH17

Ukraine, 17 juli 2014
Een Boeing ontploft op vlucht MH17
Met aan boord zovele mensen
Die naar hun vakantie hebben uitgezien
Tussen de zonnebloemen en het graan
In stilte onder de blauwe lucht
Liggen de wrakken en de resten
En de mensen op hun laatste vlucht
 
En de zilverlinde staat in bloesem
De hemel is helderblauw
De ochtendzon, gouden stralen
Bloemen in d' glinst'rend' dauw
 
Vrachtwagens en treinen rijden
Hen emotieloos naar hun laatste vlucht
Zij komen eindelijk weer naar huis
Vliegtuigen dalen uit de lucht
Een stoet lijkwagens rijdt zachtjes aan
Die dag zal nooit van mijn netvlies gaan
Vergeten zullen wij hen niet. Punt.
En gedenk hen als je bloesems ziet
 
En de zilverlinde staat in bloesem
De hemel is helderblauw
De ochtendzon, gouden stralen
Bloemen in d' glinst'rend' dauw
 
En de zilverlinde staat in bloesem
De hemel is helderblauw
De ochtendzon, gouden stralen
Bloemen in d' glinst'rend' dauw
 
Добавлено Caroline-ZWCaroline-ZW в вс, 22/09/2019 - 16:17
перевод на АнглийскийАнглийский
Выровнить абзацы
A A

MH17

Ukraine, 17 July 2014
A Boeing exploded on flight MH17
With so many people on board
Looking ahead to their holidays
Between the sunflowers and the wheat
In silence under the blue sky
Lie the wreckage and remains
And the people on their last flight
 
And the silver lindens are blooming
The heavens are light blue
The morning sun, golden rays
Flowers in the glist'ning dew
 
Lorries and trains
Carry them emotionlessly to their last flight
They're coming home again at last
Airplanes descend from the sky
A cavalcade of hearses pull past
That day shall never fade from my eyes
Forget them, we won't. Full stop.
And remember them when you see flowers
 
And the silver lindens are blooming
The heavens are light blue
The morning sun, golden rays
Flowers in the glist'ning dew
 
And the silver lindens are blooming
The heavens are light blue
The morning sun, golden rays
Flowers in the glist'ning dew
 
Добавлено bowlofsoupbowlofsoup в сб, 05/10/2019 - 03:09
Добавлено в ответ на запрос Ivan LudenIvan Luden
Еще переводы "MH17"
Английский bowlofsoup
Комментарии