Россия ведет позорную войну с Украиной.     Поддержи Украину!
Делиться
Размер шрифта
Оригинальный текст

текст песни Elqajiye

Elqajîye, Elqajîye
Wîy lemine Elqajîye
Ererê mawa to zalima
Pîyê ta ra ez rajîyo
Wîy lemine derdo derdo
Derdê to zerê mi werdo
 
Derd persena derdê sarî
To se kena persê sarî
Ererê mî vake bê şîme
To çaye dîna ma re kerde tarî
Wiy lemine derdo derdo
Derde to zerê mi werdo
 

 

Комментарии