Реклама

Hürrem Sultana Gazel (перевод на Турецкий)

  • Исполнитель: I. Süleyman (Muhteşem, Kanuni)
  • Песня: Hürrem Sultana Gazel 2 перевода
  • Переводы: Английский, Турецкий
  • Запросы: Туркменский
Турецкий (Оттоманский)

Hürrem Sultana Gazel

Celîs-i halvetim varım habîbim mâh-ı tâbânım
Enîsim mahremim varım güzeller şâhı sultânım
 
Hayâtım hâsılım ömrüm şarâb-ı Kevser’im Adn’im
Bahârım behcetim rûzum, nigârım verd-i handânım
 
Neşâtım işretim bezmim çerâğım neyyirim şem´im
Turunc ü nâr ü nârencim benim şem´-i şebistânım
 
Nebâtım sükkerim gencim cihân içinde bî-rencim
Azîzim Yûsuf’um varım gönül Mısr’ındaki hânım
 
Stanbul’um Karaman’ım diyâr-ı milket-i Rûm’um
Bedahşân’ım ve Kıpçak’ım ve bağdâ’ım Horasân’ım
 
Saçı varım kaşı yâyım gözü pür-fitne bîmârım
Ölürsem boynuna kanım meded hey nâ-Müslümân’ım
 
Kapında çünki meddâhım seni medh iderim dâim
Yürek pür-gam gözüm pür-nem Muhibb’îyem ve hoş hâlim
 
Добавлено Dora VysotskayaDora Vysotskaya в вт, 18/06/2019 - 17:28
В последний раз исправлено ltlt в ср, 17/07/2019 - 08:40
Комментарий:

Sultan Suleiman composed this poem for Hürrem Sultan

перевод на ТурецкийТурецкий
Выровнить абзацы
A A

Hürrem Sultana Gazel

Baş başa birlikte olduğum, yarim, sevgilim, parlak Ay’ım,
Sırdaşım, varım, güzeller şahı sultanım.
 
Hayatım, ömrüm, Kevser şarabım, cennetim,
Baharım, sevincim, gündüzüm, güzelim, tomurcuk gülüm.
 
Şenliğim, cümbüşüm, bezmim, kandilim, güneşim, ışığım,
Turuncum, narım, portakalım, odamı aydınlatanım.
 
Tatlım, şekerim, hazinem, dünyada öfke bilmeyenim,
Azizim, Yusuf'um, yarim, gönül Mısır’ındaki sultanım.
 
İstanbul’um, Karaman’ım, Anadolu’m,
Bedahşan’ım, Kıpçak’ım, Bağdat’ım, Horasan’ım.
 
Güzel saçlım, yay kaşlım, fitne dolu mahmur gözlüm,
Ölürsem kanım boynunadır, ey Müslüman olmayanım.
 
Mademki ben kapında meddahım, hep seni överim,
Yürek gam dolu, gözüm yaş dolu, Muhibbi’yim, mutluyum.
 
Добавлено ГостьГость в вс, 14/07/2019 - 01:00
Комментарий:

Bir iki değişiklikle, günümüz Türkçesine çeviri, Orhan Şaik Gökyay'a aittir.

Еще переводы "Hürrem Sultana Gazel"
Турецкий Guest
Помогите перевести "Hürrem Sultana Gazel"
Комментарии