Реклама

Najdobro do sega (Најдобро до сега) (перевод на Английский)

  • Исполнитель: Elena Risteska (Елена Ристеска)
  • Приглашенный артист: Lambe Alabakovski
  • Песня: Najdobro do sega (Најдобро до сега) 8 переводов
  • Переводы: Английский, Испанский, Корейский, Русский, Сербский, Транслитерация, Хорватский, Японский

Najdobro do sega (Најдобро до сега)

Го броиш времето во себе, 
Ништо не ми кажуваш мене
А знам јас убави зборови имаш, 
Но ги криеш од мене
 
Го броиш времето во себе, 
Ништо не ми кажуваш мене
А знам јас какви мисли имаш, 
Но ги криеш од мене
 
Времето ни бега, бега, бега
Кажи ми ти сега, сега, сега
Ти викаш
 
Последна ноќ како сум сама
Љубиме најдобро до сега
А времето ни бега, бега, бега
Сакај ме ти најдобро до сега
 
Последна ноќ како си сама ќе
Љубам јас најдобро до сега
Но времето ни бега, бега, бега
Ќе љубам најдобро до сега, сега, сега
 
Од утре јас кај друг ќе бидам
Броиме минути време
А пред да одиш дај ми малку љубов
Што ја кријам од тебе
 
Времето ни бега, бега, бега
Кажи ми ти сега, сега, сега
Ти викаш
 
Последна ноќ како сум сама
Љубиме најдобро до сега
А времето ни бега, бега, бега
Сакај ме ти најдобро до сега
 
Последна ноќ како си сама ќе
Љубам јас најдобро до сега
Но времето ни бега, бега, бега
Ќе љубам најдобро до сега, сега, сега
 
Те сакам јас, иако не признавам
Те сакам јас, иако не признавам
 
Последна ноќ како сум сама
Љубиме најдобро до сега
А времето ни бега, бега, бега
Сакај ме ти најдобро до сега
 
Последна ноќ како си сама ќе
Љубам јас најдобро до сега
Но времето ни бега, бега, бега
Ќе љубам најдобро до сега, сега, сега
 
Добавлено EffilyEffily в пн, 28/05/2012 - 19:16
перевод на АнглийскийАнглийский
Выровнить абзацы
A A

AS I NEVER DID BEFORE

You count the time inside of you
You don’t tell me anything
And I know that you have sweet words
But you hide them from me
 
You count the time inside of you
You don’t tell me anything
And I know what kind of thoughts you have
But you hide them from me
 
Time passes us, passes, passes
Tell me now, now, now
You say
 
Is the last night that I’m alone
Kiss me as you never did before
But the time passes us, passes, passes
Love me as you never did before
 
Is the last time that you are alone
I will kiss as I never did before
But the time passes us, passes, passes
I will love as I never did before, before, before
 
From tomorrow I will be with someone else
We count the minutes the time
But before you go give me some love
That I hide it from you
 
Time passes us, passes, passes
Tell me now, now, now
You say
 
Is the last night that I’m alone
Kiss me as you never did before
But the time passes us, passes, passes
Love me as you never did before
 
Is the last time that you are alone
I will kiss as I never did before
But the time passes us, passes, passes
I will love as I never did before, before, before
 
I love you, even though I don’t admit that
I love you, even though I don’t admit that
 
Is the last night that I’m alone
Kiss me as you never did before
But the time passes us, passes, passes
Love me as you never did before
 
Is the last time that you are alone
I will kiss as I never did before
But the time passes us, passes, passes
I will love as I never did before, before, before
 
Добавлено Infinity_disasterInfinity_disaster в ср, 30/05/2012 - 15:54
Добавлено в ответ на запрос EffilyEffily
Комментарии