Marlon Roudette - New Age (перевод на Персидский)

перевод на Персидский

سن تازه

عشق اگه فقط یه کلمه است من متوجه نمیشم
آسون ترین اصواات از چهار حرف
هرچی که بود پشت سر گذاشتمش
و هر روز هم اوضاع بهتر و بهتر میشه
همسرایات:
آیا دردُ دوست داری؟ درد دوست داری؟
و روزانه ،روزانه سعی می کنم پشت سر بذارمش
هرچی که بود، هر چی که بود
الان دیگه چیزی نموند...تو تغییر کرده
سن تازه (جدید)
رد میشم از هر چی که داشتم
احتیاج به اتاق جدید با رنگهای تازه دارم
وقتی بود که اهمیت نمی دادم که زندگی کردن بقیه
همسرایان:
آتش های اونقدر سوزنده ای که بالهامُ سوزوندن
قلبش اعجازآور بود
الان دارم از چیزای ساده رویا می بافم
راه های قدیمی پاک شدند
اگه عشق فقط یه کلمه است من نمی فهمم
آسون ترین اصوات با چهار حرف
 
Добавлено Paris в чт, 09/02/2012 - 19:22
Добавлено в ответ на запрос cybele_1250
Английский

New Age

Комментарии