Nights in White Satin (перевод на Сербский)

Реклама
Английский

Nights in White Satin

Nights in white satin, never reaching the end,
Letters I've written, never meaning to send.
Beauty I'd always missed with these eyes before.
Just what the truth is, I can't say anymore.
 
'Cos I love you, yes I love you, oh how I love you.
 
Gazing at people, some hand in hand,
Just what I'm going through they can't understand.
Some try to tell me, thoughts they cannot defend,
Just what you want to be, you will be in the end.
 
And I love you, yes I love you,
Oh how I love you, oh how I love you.
 
Nights in white satin, never reaching the end,
Letters I've written, never meaning to send.
Beauty I've always missed, with these eyes before.
Just what the truth is, I can't say anymore.
 
'Cos I love you, yes I love you,
Oh how I love you, oh how I love you.
'Cos I love you, yes I love you,
Oh how I love you, oh how I love you.
 
Breathe deep
The gathering gloom
Watch lights fade
From every room
Bedsitter people
Look back and lament
Another day's useless
Energy spent
 
Impassioned lovers
Wrestle as one
Lonely man cries for love
And has none
New mother picks up
And suckles her son
Senior citizens
Wish they were young
 
Cold hearted orb
That rules the night
Removes the colours
From our sight
Red is gray and
Yellow white
But we decide
Which is right
And
Which is an Illusion
 
В последний раз исправлено domurodomuro в ср, 05/06/2019 - 17:58
перевод на СербскийСербский
Выровнить абзацы
A A

Ноћи у белом сатену

Ноћи у белом сатену, које се никада не заврше,
Писма која сам написао, не мислећи да их пошаљем.
Лепота коју су раније ове очи одувек пропуштале.
Само оно што је истина, не могу више рећи.
 
'Зато што те волим, да ја те волим, ох како те волим.
 
Гледам у људе, неки иду руку под руку,
То кроз шта ја пролазим они не могу да разумеју.
Неки покушавају да ми кажу, мисли они не могу бранити,
Оно што желиш да будеш, бићеш на крају.
 
И ја те волим, да волим те,
О, како те волим, ох како те волим.
 
Ноћи у белом сатену, које се никада не заврше,
Писма која сам написао, не мислећи да их пошаљем.
Лепота коју су раније ове очи одувек пропуштале.
Само оно што је истина, не могу више рећи.
 
'Зато што те волим, да ја те волим,
Ох како те волим, ох како те волим.
'Зато што те волим, да ја те волим,
Ох како те волим, ох како те волим.
 
Дубок дах
Скупља се тама
Гледам како светла бледе
У свакој соби
Људи на каучу
Осврћу се и жале
Још један дан је бескористан
Енергија потрошена
 
Страствени љубавници
Боре се као један
Усамљен човек плаче за љубави
И нема је ни мало
Нова мама узима
И доји свог сина
Старији грађани
Желе да су млади
 
Небеско тело хладног срца
Које царује ноћи
Уклања боје
Из нашег видокруга
Црвена је сива и
Жута бела
Али ми одлучујемо
Шта је стварно
и
Шта је илузија
 
Добавлено Ana i NemanjaAna i Nemanja в ср, 25/01/2012 - 08:54
Комментарии