Россия ведет позорную войну с Украиной.     Поддержи Украину!

Od Zera Do Bohatera [Zero to Hero] (перевод на Английский)

Запрошена проверка

Od Zera Do Bohatera [Zero to Hero]

Mówię wszem wkoło to, co wiem,
Spoza kulis, że Herkules ma w kieszeni szlem.
Bij i siecz - ani kroku wstecz,
Dzięki tej zasadzie Herkie wygra każdy mecz.
 
Dawniej był nikim - zerem, zerem,
Dzisiaj jest gościem - bohaterem !
Fach od kołyski wyćwiczył swój,
A dziś contra plures wyrusza w bój,
Nie jest mu obcy żaden znój.
Budzi szał dziewczęcych ciał piękna twarz,
Herkie nie ma skaz, to idol nasz. - To idol nasz !
Ten herosów wzór z Krezusem mógłby tu w zawody iść,
Na ustach tych, co sławią go niech dzwonią dzwony złote dziś !
 
Całe zło umie zwalczyć, bo
Taki chłop ze stali stale trafia sto na sto.
Zerem był, dziś u stóp ma świat,
Bóg bohater biegły w bojach, bogom prawie brat.
 
Przyszedł, zobaczył i zwyciężył,
Widział kto mężniejszego męża,
Klasę i siłę, tęgi łeb ?
Nie zero, a heros, nie byle trep,
Co by siekierą... chciał kroić chleb !
 
Kto tu jest gładki jak gladiator - Herkules !
W teatrach powoduje zator - Herkules !
Mięśnie ma - herkuliste,
Oko rwie - urody mister !
 
Herkules ! (x6)
 
Mówię wszem wkoło to, co wiem,
- pełna kiesa !
Świat u stóp silny niby słup
Herkulesa.
Dawniej był niczym - zerem, zerem,
Dzisiaj jest gościem - bohaterem !
Dawno już kości iacta est !
Lotem od zera do bohatera,
Kto nie umiera żywy jest !
 
Добавлено FloppylouFloppylou в пт, 18/05/2018 - 10:08
В последний раз исправлено BlackRyderBlackRyder в вс, 22/05/2022 - 19:10
перевод на АнглийскийАнглийский
Выровнить абзацы

From Zero To Hero

I tell everyone around, what I know
From behind the scenes, that Hercules has a vole in his pocket.
Hit and chop - not a step back
Thanks to this rule, Herkie will win every match.
 
Before, he was nobody - a zero, a zero,
Today he's a guy - a hero !
The man has trained his from the cradle,
And today he goes to battle against Plures,
No toil is unknown to him.
A beautiful face awakens the frenzy of girls' bodies,
Herkie is flawless, he's our idol. - He's our idol !
This model of heroes with Croesus could go into competition here,
On the lips of those who praise him, let the golden bells ring today !
 
He can fight off all evil, because
Such a man of steel constantly hits a hundred out of a hundred.
He was a zero, today he has the world at his feet,
God, a hero adept in battles, he's almost a brother of Gods.
 
He came, he saw, he conquered,
He has seen who is the stronger husband,
Class and strength, a hard head ?
Not a zero, but a hero, not just any dart,
Who would want... to behead someone with an axe !
 
Who here is smooth like a gladiator - Hercules !
Causes overcrowding in theatres - Hercules !
His muscles are - herculean,
The eye is tearing up - a beautiful mister !
 
Hercules ! (x6)
 
I tell everyone around, what I know
- full purse !
The world is strong like a pole at his feet
Hercules.
He used to be nothing - zero, zero,
Now he's a guy - a hero !
He's been throwing bones for a long time !
On a flight from zero to hero,
Whoever doesn't die is alive !
 
Спасибо!
Добавлено KyniaKynia в вт, 16/08/2022 - 12:33
Добавлено в ответ на запрос MuriloSantosMuriloSantos
Автор перевода запросил проверку.
Это значит, что автор будет рад любым исправлениям и улучшениям перевода.
Если вы владеете языками перевода, и у вас есть замечания/предложения, оставьте свои комментарии.
Комментарии
Read about music throughout history