آهوی پرکرشمه (Ahooye Por-kereshme)

A A

آهوی پرکرشمه

آهو خانم، بالابلند، ماه‌پیشونی، سرو سمند
ابرو داره خنجر تیز، برق نگاش مثل کمند
چشم سیاش یه کوه نور، گردن اون تنگ بلور
بلور صاف بارفتن، روشن‌تر از دشت و دمن
 
آهوی پرکرشمه، اومد به پای چشمه
ناز و نیازه لب‌هاش؛ لب‌های خشک و تشنه
قلبمو برد با یک نفس، اسیر شدم تو این قفس
دامن یار، شکن‌شکن، دیوار دل، آی بشکن
دیوار دل، آی بشکن
 
چشمای آهو مسته، گل به گلشن نشسته
درخت بید مجنون، حجله‌ی عشقو بسته
تُنگ دلش طلا بود، حجله پر از حیا بود
گفتم دوست می‌دارم، اونوقت اونم رها بود
اونوقت اونم رها بود
 
آهوی پرکرشمه، اومد به پای چشمه
ناز و نیازه لب‌هاش؛ لب‌های خشک و تشنه
قلبمو برد با یک نفس، اسیر شدم تو این قفس
دامن یار، شکن‌شکن، دیوار دل، آی بشکن
دیوار دل، آی بشکن
 
آهو خانم، بالابلند، ماه‌پیشونی، سرو سمند
ابرو داره خنجر تیز، برق نگاش مثل کمند
چشم سیاش یه کوه نور، گردن اون تنگ بلور
بلور صاف بارفتن، روشن‌تر از دشت و دمن
 
آهوی پرکرشمه، اومد به پای چشمه
ناز و نیازه لب‌هاش؛ لب‌های خشک و تشنه
قلبمو برد با یک نفس، اسیر شدم تو این قفس
دامن یار، شکن‌شکن، دیوار دل، آی بشکن
 
آهوی پرکرشمه، اومد به پای چشمه
ناز و نیازه لب‌هاش؛ لب‌های خشک و تشنه
آهوی پرکرشمه، اومد به پای چشمه
ناز و نیازه لب‌هاش؛ لب‌های خشک و تشنه
 
آهوی پرکرشمه، اومد به پای چشمه
ناز و نیازه لب‌هاش؛ لب‌های خشک و تشنه
آهوی پرکرشمه، اومد به پای چشمه
ناز و نیازه لب‌هاش؛ لب‌های خشک و تشنه
 
Комментарий:

Lyrics by: Mahmood Ostād-Mohammad
Composed by: Martik
Arranged by: Martik/Albert

ترانه: محمود استادمحمد
آهنگ: مارتیک
تنظیم: مارتیک/آلبرت

Французский

 

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы опубликовать перевод
Комментарии