Please translate Dimi Dzam

Македонский

Dimi Dzam

1 Строфа:
Слаткаристика будало!
Дими, дими, дими џам
Тајзи!
Дими, џам, дими џам
Ферус!
075 500 000 (пола милион), ало Ферус (ало)
многу ти е мангупски бројот ѕверу! (фала)
Поминуваме од твое мало,
екипата ме натера- Звони му на кралот!
Сакс и кавал и труба,
факт си најбољи дувач.
Мислев ако не печалиш некаде на страна,
да поминеме да дувнеме кај тебе у Топана (ајде!)
Тука сум Ве чекам дојдете на дување,
ние за тебе имаме изненадување!
Ќе дуваме со главниот,
Зи, ова е кралот на тој твој Бабилон.
Ти купивме саксофон од Прага,
али се враќавме со кола и стигнавме со кавал.
Знам и на ова, само да се дува,
свирам и на алко тест, али кога дувам!

Рефрен:
Дими, дими, џам, дими, дими, дими џам,
дими, дими, дими, џам, дими, дими, дими џам.
Дома, кола ресторан, дими, дими, дими џам.
Со екипа или сам, дими, дими, дими џам.

Ферус дуваш брат со саати, не е фер,
пушти го на кратки за на рефрен,
нека дими сакс не' боли за се',
и онака цел град знае дека дими џам, хеј!
Дими, дими џам, дими, дими, дими џам,
дими, дими џам, дими, дими, дими џам.
Дими, дими џам, дими, дими, дими џам,
дими, дими џам, џам, џам, џам, џам, хеј!

2 Строфа:
Ја, Ферус е генгста како бенг-бенг,
Ферус е безобразен како генг-бенг,
Ферус е лабав и го капира цел сленг,
Ферус е најбољи дувач, дува по цел деннн...
Неќе да гледа баби, сака само млади,
високи, т'нки, слаби.
Шета 25ки за да се подмлади,
праи ствари што ги прави само помлади.
Увек збира екипа за дување,
ние сме сега со него и се радуваме!
Дека ќе дуваме со главниот,
неможам да си поверувам ни самиот!
Аплауз! Неможам да прекинам да ракоплескам,
аплауз, али пушти го да дувнеме, го држиш од прееска!
Тајзи, Слаткаристика будало,
жими, жими брат, кога дува Кралот!

Рефрен:
X2

Комментарии