Translate "Tala'a al-Badru 'Alayna на русский язык

Арабский

Tala'a al-Badru 'Alayna | طلع البدر علينا

طلع البدر علينا
من ثنيات الوداع
,وجب الشكر علينا
ما دعى لله داع

أيها المبعوث فينا
جئت بالأمر المطاع
جئت شرفت المدينة
مرحباً يا خير داع

,طلع البدر علينا
من ثنيات الوداع
,وجب الشكر علينا
ما دعى لله داع

Комментарии