• Sarah Hester Ross

    Savage Daughter

    перевод на Сербский

Делиться
Font Size
Английский
Оригинальный текст

Savage Daughter

I am my mother's savage daughter
The one who runs barefoot
Cursing sharp stones
 
I am my mother's savage daughter
I will not cut my hair
I will not lower my voice
 
My mother's child is a savage
She looks for her omens in the colors of stones
In the faces of cats, in the falling of feathers
In the dancing of fire
In the curve of old bones
 
I am my mother's savage daughter
The one who runs barefoot
Cursing sharp stones
 
I am my mother's savage daughter
I will not cut my hair
I will not lower my voice
 
My mother's child dances in darkness
She sings heathen songs
By the light of the moon
And watches the stars and renames the planets
And dreams she can reach them
With a song and a broom
 
I am my mother's savage daughter
The one who runs barefoot
Cursing sharp stones
 
I am my mother's savage daughter
I will not cut my hair
I will not lower my voice
 
We are all brought forth out of darkness
Into this world, through blood and through pain
And deep in our bones, the old songs are waking
So sing them with voices of thunder and rain
 
We are our mother's savage daughters
The ones who run barefoot
Cursing sharp stones
 
We are our mother's savage daughters
We will not cut our hair
We will not lower our voice
 
We are our mother's savage daughters
The ones who run barefoot
Cursing sharp stones
 
We are our mother's savage daughters
We will not cut our hair
We will not lower our voice
 
We are our mother's savage daughters
The ones who run barefoot
Cursing sharp stones
 
We are our mother's savage daughters
We will not cut our hair
We will not lower our voice
 
Сербский
Перевод

Дивља Кћер

Ја сам мајчина дивља кћер
Она која трчи боса
Чија су проклетства оштра као нож
 
Ја сам мајчина дивља кћер
Нећу скратити косу
Нећу спустити глас
 
Дете моје мајке је дивље
Тражи знаке у бојама камења
У лицима мачака, у падајућем перју
У ватри која игра
У облику старих костију
 
Ја сам мајчина дивља кћер
Она која трчи боса
Чија су проклетства оштра као нож
 
Ја сам мајчина дивља кћер
Нећу скратити косу
Нећу спустити глас
 
Дете моје мајке плеше у мраку
Она пева паганске песме
По светлој месечини
Гледа у звезде и даје имена планетама
И машта да их досегне
Са песмом и метлом
 
Ја сам мајчина дивља кћер
Она која трчи боса
Чија су проклетства оштра као нож
 
Ја сам мајчина дивља кћер
Нећу скратити косу
Нећу спустити глас
 
Све смо ми доведене из мрака
У овај свет, кроз крв и кроз бол
А дубоко у костима нашим, буде се песме
Певајте их гласом грома и кише
 
Ми смо, наших мајки, дивље кћери
Оне које трче босе
Чија су проклетства оштра као нож
 
Ми смо, наших мајки, дивље кћери
Нећемо скратити косу
Нећемо спустити глас
 
Ми смо, наших мајки, дивље кћери
Оне које трче босе
Чија су проклетства оштра као нож
 
Ми смо, наших мајки, дивље кћери
Нећемо скратити косу
Нећемо спустити глас
 
Ми смо, наших мајки, дивље кћери
Оне које трче босе
Чија су проклетства оштра као нож
 
Ми смо, наших мајки, дивље кћери
Нећемо скратити косу
Нећемо спустити глас
 
Комментарии