• Sarah Hester Ross

    Savage Daughter

    перевод на Болгарский

Делиться
Font Size
Английский
Оригинальный текст

Savage Daughter

I am my mother's savage daughter
The one who runs barefoot
Cursing sharp stones
 
I am my mother's savage daughter
I will not cut my hair
I will not lower my voice
 
My mother's child is a savage
She looks for her omens in the colors of stones
In the faces of cats, in the falling of feathers
In the dancing of fire
In the curve of old bones
 
I am my mother's savage daughter
The one who runs barefoot
Cursing sharp stones
 
I am my mother's savage daughter
I will not cut my hair
I will not lower my voice
 
My mother's child dances in darkness
She sings heathen songs
By the light of the moon
And watches the stars and renames the planets
And dreams she can reach them
With a song and a broom
 
I am my mother's savage daughter
The one who runs barefoot
Cursing sharp stones
 
I am my mother's savage daughter
I will not cut my hair
I will not lower my voice
 
We are all brought forth out of darkness
Into this world, through blood and through pain
And deep in our bones, the old songs are waking
So sing them with voices of thunder and rain
 
We are our mother's savage daughters
The ones who run barefoot
Cursing sharp stones
 
We are our mother's savage daughters
We will not cut our hair
We will not lower our voice
 
We are our mother's savage daughters
The ones who run barefoot
Cursing sharp stones
 
We are our mother's savage daughters
We will not cut our hair
We will not lower our voice
 
We are our mother's savage daughters
The ones who run barefoot
Cursing sharp stones
 
We are our mother's savage daughters
We will not cut our hair
We will not lower our voice
 
Болгарский
Перевод

Дива дъщеря

Аз съм дивата дъщеря на майка си.
Онази, която бяга боса,
проклинайки острите камъни.
 
Аз съм дивата дъщеря на майка си.
Няма да подстрижа косите си.
Няма да снижа гласа си.
 
Рожбата на майка ми е дивачка.
Търси поличби в цветовете на камъните,
в израженията на котките, в падащите пера,
в танца на огъня,
в извивките на древни кости.
 
Аз съм дивата дъщеря на майка си.
Онази, която бяга боса,
проклинайки острите камъни.
 
Аз съм дивата дъщеря на майка си.
Няма да подстрижа косите си.
Няма да снижа гласа си.
 
Рожбата на майка ми танцува в мрака.
Пее езически песни
на лунна светлина.
Гледа звездите и прекръщава планетите
и мечтае да може да ги достигне
с песента и метлата си.
 
Аз съм дивата дъщеря на майка си.
Онази, която бяга боса,
проклинайки острите камъни.
 
Аз съм дивата дъщеря на майка си.
Няма да подстрижа косите си.
Няма да снижа гласа си.
 
Всички ние сме дошли на този свят
от тъмнината, чрез кръв и чрез болка.
И дълбоко в костите ни се пробуждат древни песни.
Затова изпейте ги с гласа на гърма и дъжда.
 
Ние сме дивите дъщери на майка си.
Онези, които бягат боси,
проклинайки острите камъни.
 
Ние сме дивите дъщери на майка си.
Няма да подстрижем косите си.
Няма да снижим гласа си.
 
Ние сме дивите дъщери на майка си.
Онези, които бягат боси,
проклинайки острите камъни.
 
Ние сме дивите дъщери на майка си.
Няма да подстрижем косите си.
Няма да снижим гласа си.
 
Ние сме дивите дъщери на майка си.
Онези, които бягат боси,
проклинайки острите камъни.
 
Ние сме дивите дъщери на майка си.
Няма да подстрижем косите си.
Няма да снижим гласа си.
 
Комментарии