Реклама

Sona Rubenyan - Ժամանակն է (Jamanakn e)

  • Исполнитель: Sona Rubenyan ( Սոնա Ռուբենյան)
  • Запросы: Английский
Армянский/Латинизация/Латинизация 2/Fonipa
A A

Ժամանակն է (Jamanakn e)

Զանգեր զարկեք հարյուր կոչնակ,
Ամեն տարին մի համազարկ,
Խուլ մարդկության մեծ ականջին:
Զանգեր, զարկեր զարկեք կոչնակ,
Տարեք երկինք աղոթք անբար,
Մեծ աշխարհի փոքր խղճին:
 
Կանգնիր աշխարհ ժամանակն է,
Բացիր հոգիդ, դա պետք է հենց քեզ:
Մենք մի մասն ենք քո փոքր, բայց լուսե,
Խիղճը քո, աշխարհ, ուզում է փրկվել:
Ժամանակն է բացիր հոգիդ, դա պետք է հենց քեզ,
Մենք մի մասն ենք քո փոքր, բայց լուսե,
Խիղճը քո, աշխարհ, ուզում է փրկվել:
 
Արցունքն այնքան կաթեց հողին,
Հույսի մի ծառ աճեց հողից,
Ուժ չմնաց էլ լացելու:
Քարերն այնքան արյուն տեսան,
Այնքան դաժան ցավեր տեսան,
Հայ պանդուխտի գաղթը տեսան:
Անխոս վկան նրա դարձան:
 
Կանգնիր աշխարհ ժամանակն է,
Բացիր հոգիդ, դա պետք է հենց քեզ:
Մենք մի մասն ենք քո փոքր, բայց լուսե,
Խիղճը քո, աշխարհ, ուզում է փրկվել:
Ժամանակն է բացիր հոգիդ, դա պետք է հենց քեզ,
Մենք մի մասն ենք քո փոքր, բայց լուսե,
Խիղճը քո, աշխարհ, ուզում է փրկվել:
 
Գարուն ա,
Ձյուն ա, արև
Վայ լէ՜-է՜, վայ լէ՜-լէ, վայ լէ՜, լէ, լէ, լէ:
 
They have no time to recognize
Terrible crime, but please realize
Nothing has changed up yet, no one can forget
That million people dead
 
Կանգնիր աշխարհ ժամանակն է,
Բացիր հոգիդ, դա պետք է հենց քեզ:
Մենք մի մասն ենք քո փոքր, բայց լուսե,
Խիղճը քո, աշխարհ, ուզում է փրկվել:
 
Добавлено OfelyaOfelya в вт, 20/08/2019 - 09:45
Добавлено в ответ на запрос calliraecallirae
Спасибо!поблагодарили 1 раз

 

Реклама
Видео
Помогите перевести "Ժամանակն է (Jamanakn..."
Комментарии