Реклама

Sonnet 116 (перевод на Вьетнамский)

  • Исполнитель: William Shakespeare
  • Песня: Sonnet 116 25 переводов
  • Переводы: Болгарский #1, #2, Вьетнамский, Голландский #1, #2, #3, #4, Греческий, Испанский, Китайский, Немецкий #1, #2, #3, #4, #5, Португальский, Румынский #1, #2, #3, Русский, Тонга, Турецкий, Французский #1, #2, Чешский
  • Запросы: Английский
Английский

Sonnet 116

Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove:
O no! it is an ever-fixed mark
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wand'ring bark,
Whose worth's unknown, although his height be taken.
Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle's compass come:
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out ev'n to the edge of doom.
If this be error and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.
 
Добавлено ILMYMIKILMYMIK в пн, 27/02/2012 - 17:55
В последний раз исправлено SaintMarkSaintMark в сб, 15/10/2016 - 05:28
Комментарий:
перевод на ВьетнамскийВьетнамский
Выровнить абзацы
A A

Bài thơ 116

Tôi không thể chấp nhận hai người đủ nhận thức
Mà hôn nhân gặp trở ngại. Tình yêu không phải là tình yêu
Nếu đổi thay khi thấy gì thay đổi
Hoặc uốn cong theo với người phản bội:
Ôi không! nó là một dấu in mãi mãi
Nhìn thẳng vào bão tố và không bao giờ lung lay;
Nó là ngôi sao cho mọi con thuyền lưu lạc,
Giá trị không ai biết, dù chiều cao đo được.
Tình yêu không điên rồ với thời gian, không thuộc tùy nhan sắc
Nó nằm trong vòng liềm của la bàn:
Tình yêu không đổi thay với ngày giờ ngắn ngủi
Nó vững chắc cho đến tận biên giới cuối đời.
Nếu ai chứng minh được là tôi sai,
Thì coi như tôi chưa bao giờ viết, mà cũng chưa hề ai yêu ai.
 
Добавлено ngvananngvanan в сб, 12/10/2019 - 13:20
Добавлено в ответ на запрос Chelseaj89Chelseaj89
Комментарии