Реклама

Từng Yêu (перевод на Английский)

  • Исполнитель: Phan Duy Anh
  • Песня: Từng Yêu
  • Переводы: Английский
Вьетнамский

Từng Yêu

Có kí ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu
Có đờn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau
Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu
Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mau
Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào
Cợn người ta không yêu thương em anh biết phải làm sao
 
Nếu 1 ngày người em yêu bội bạc
Em đừng cần những thứ cao sang
Nếu sau nay họ ra đi vội vàng
Anh vẫn chờ em dẫu muộn màng
Biết em thương người ấy đã rắt nhiều
Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu
Trái tim em giờ đã quên nuông chiều
Xin đừng quên ta đã từng yêu
 
Có kí ức nào đẹp hơn đôi ta bắt đầu
Có đờn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau
Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu
Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mau
Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào
Sợ người ta không yêu thương em anh biết phải làm sao
 
Nếu 1 ngày người em yêu bội bạc
Em đừng cần những thứ cao sang
Nếu sau nay họ ra đi vội vàng
Anh vẫn chờ em dẫu muộn màng
Biết em thương người ấy đã rắt nhiều
Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu
Trai tim em giờ đã quên nuông chiều
Xin đừng quên ta đã từng yêu
Xin đừng quên ta đã từng yêu
 
Добавлено Bbtran1Bbtran1 в сб, 12/10/2019 - 19:55
перевод на АнглийскийАнглийский
Выровнить абзацы
A A

Used to love

Are there better memories than the day we started
Is there a loneliness than the day we were apart
Are there sadder eyes than your eyelashes
Is there any bitterness as you hurry quickly
What kind of person is the man walking by your side
Afraid that someone doesn't love you, I know what to do
 
If one day the person you love is unfaithful
Please don't ask for luxurious things
If later they leave quickly
I still wait for you, though it's late
Knowing you love that person very much
I asked how much my heart has
Your heart has now forgotten to pamper
Please don't forget that we used to love
 
Are there better memories than the day we started
Is there loneliness than the day we were apart
Are there sadder eyes than your eyelashes
Is there any bitterness as you hurry quickly
What kind of person is the man walking by your side
Afraid that someone doesn't love you, I know what to do
 
If one day the person you love is unfaithful
Please don't ask for luxurious things
If later they leave quickly
I still wait for you, though it's late
Knowing you love that person very much
I asked how much my heart has
Your heart has now forgotten to pamper
Please don't forget that we used to love
Please don't forget that we used to love
 
Добавлено Bbtran1Bbtran1 в сб, 12/10/2019 - 19:55
В последний раз исправлено Bbtran1Bbtran1 в вс, 13/10/2019 - 22:38
Еще переводы "Từng Yêu"
Английский Bbtran1
Комментарии
FaryFary    вс, 13/10/2019 - 16:06

Please finish this translation, otherwise it will be unpublished.

Bbtran1Bbtran1    вс, 13/10/2019 - 22:24

Oh I'm sorry. The reason I didn't get to finish it because I lost connection. I'll try to finish it. My internet connection was a pain in the ass

FaryFary    пн, 14/10/2019 - 09:08

I understand, as long as you finish your translation quite soon it's fine. Regular smile And you have already done that.