Реклама

Those Were the Days (перевод на Болгарский)

Английский

Those Were the Days

Once upon a time there was a tavern
Where we used to raise a glass or two
Remember how we laughed away the hours
Think of all the great things we would do
 
Those were the days, my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we choose
We'd fight and never lose
For we were young and sure to have our way
La ra ra ra la la
La ra ra ra la la
La ra ra ra la ra ra ra ra ra
 
Then the busy years went rushing by us
We lost our starry notions on the way
If by chance I'd see you in the tavern
We'd smile at one another and we'd say
 
Those were the days, my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we choose
We'd fight and never lose
Those were the days
Oh, yes, those were the days
 
La ra ra ra la la...
 
Just tonight I stood before the tavern
Nothing seemed the way it used to be
In the glass I saw a strange reflection
Was that lonely woman really me?
 
Those were the days, my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we choose
We'd fight and never lose
Those were the days
Oh, yes, those were the days
 
La ra ra ra la la...
 
Through the door there came familiar laughter
I saw your face and heard you call my name
Oh, my friend, we're older but no wiser
For in our hearts the dreams are still the same...
 
Those were the days, my friend
We thought they'd never end
We'd sing and dance forever and a day
We'd live the life we choose
We'd fight and never lose
Those were the days
Oh, yes, those were the days
 
La ra ra ra la la...
 
Добавлено jewelsjewels в вт, 17/11/2009 - 13:48
В последний раз исправлено malucamaluca в сб, 29/07/2017 - 23:46
перевод на БолгарскийБолгарский
Выровнить абзацы
A A

Това бяха дните

Имало едно време една механа
Където вдигахме чаша или две
Помня как се смяхме с часове
Мисля за всички неща, които щяхме да направим
 
Това бяха дните, приятелю
Мислехме, че никога няма да свършат
Щяхме да пеем и танцуваме завинаги и един ден
Щяхме да живеем живота, който изберем
Щяхме да се бием и никога да не губим
Бяхме млади и сигурни, че знаем своя път
Ла ра ра ра ла ла
Ла ра ра ра ла ла
Ла ра ра ра ла ра ра ра ра ра
 
Тогава заетите дни ни връхлетяха
Загубихме своите звездни понятия по пътя
Ако имаше някакъв шанс да те видя в механата
Щяхме да се усмихваме един на друг и да кажем
 
Това бяха дните, приятелю
Мислехме, че никога няма да свършат
Щяхме да пеем и танцуваме завинаги и един ден
Щяхме да живеем живота, който изберем
Щяхме да се бием и никога да не губим
Това бяха дните
Ох, да, това бяха дните
 
Ла ра ра ра ла ла...
 
Това довечера стоя пред механата
Нищо не изглежда както преди
През стъклото видях странно отражение
Тази самотна жена наистина ли съм аз?
 
Това бяха дните, приятелю
Мислехме, че никога няма да свършат
Щяхме да пеем и танцуваме завинаги и един ден
Щяхме да живеем живота, който изберем
Щяхме да се бием и никога да не губим
Това бяха дните
Ох, да, това бяха дните
 
Ла ра ра ра ла ла...
 
През вратата дойде познат смях
Видях лицето ти и те чух да казваш името ми
Ох, приятелю, по-възрастние сме, но не и по-мъдри
В сърцата ни мечтите са все същите...
 
Това бяха дните, приятелю
Мислехме, че никога няма да свършат
Щяхме да пеем и танцуваме завинаги и един ден
Щяхме да живеем живота, който изберем
Щяхме да се бием и никога да не губим
Това бяха дните
Ох, да, това бяха дните
 
Ла ра ра ра ла ла...
 
Добавлено nesi0356nesi0356 в пт, 18/08/2017 - 09:13
Добавлено в ответ на запрос Zarina01Zarina01
Idioms from "Those Were the Days"
Комментарии