Реклама

Una palabra (перевод на Персидский)

перевод на ПерсидскийПерсидский
A A

یک کلمه

یک کلمه چیزی نمی‌گوید
و در عین حال همه چیز را مخفی می‌کند
درست مثل باد که آب را مخفی می‌کند
مثل گُل‌ها که گِل را مخفی می‌کند.
 
یک نگاه چیزی نمی‌گوید
و در عین حال همه چیز را می‌گوید
مثل باران روی صورتت
یا نقشه‌‌‌ گنجی قدیمی.
 
یک واقعیت چیزی نمی‌گوید
و در عین حال همه چیز را مخفی می‌کند
مثل یک آتش بزرگ که خاموش نمی‌شود
مثل یک سنگ که غبار زاده می‌شود.
 
اگر یک روز دلتنگم شدی، من چیزی نخواهم بود
و در عین حال همه چیز خواهم بود
چرا که در چشمان تو، بال‌های من است
و ساحلی که در آن غرق می‌شوم
چرا که در چشمان تو، بال‌های من است
و ساحلی که در آن غرق می‌شوم.
 
Спасибо!
поблагодарили 1 раз
Добавлено RøyaRøya в пт, 30/04/2021 - 00:11
Испанский
Испанский
Испанский

Una palabra

Комментарии
Read about music throughout history