Violen från Flen (перевод на Французский)

  • Исполнитель: Lars Nordblom
  • Песня: Violen från Flen
  • Переводы: Французский
Шведский

Violen från Flen

Det står en vacker flicka i en bokhandel i Flen,
och drömmer ibland böcker så allén.
Där finns till salu smått och gott,
mest papper och kuvert,
men ändå annonserar man såhär:
Köp en Hjalmar Gullberg eller Vilhelm Moberg,
men köp den av Violen från Flen.
All bildning och kultur, verkligt rara djur,
får ni ha av Violen från Flen.
 
Äventyr och sagor finns uti vårt lager

där sånggudinnan går på lätta ben.
Prosa och lyrik, kanske romantik,

får ni av Violen från Flen.
 
När ortens unga glopar går på jakt så verkar de'
municipalsamhälls-jeunesse-dorée.
Och frågar de Violen om hon vill gå med dem ut,
så rodnar hon och svarar så till slut:
 
Allt kan ni begära, av det litterära,
ja allting av Parnassens fenomen.
Men praktisk romantik, eller erotik,
finns ej hos Violen från Flen.
Tag i stället för er, av små bokprimörer,
ta' småvarmt från den Bonnierska buffén.
Bildning och kultur, verkligt rara djur,
får ni av Violen från Flen.
 
Добавлено ArsèneArsène в чт, 11/12/2014 - 17:05
В последний раз исправлено ArsèneArsène в вт, 27/10/2015 - 17:33
перевод на ФранцузскийФранцузский
Выровнить абзацы
A A

Violette de Flen

Dans la librairie à Flen, il y a une jolie fille,
et si seule, elle rêve quelquefois des livres.
Là-bas, il y a à la vente un peu de tout,
surtout du papier et des enveloppes,
mais cependant, on y fait de la publicité comme ceci:
Achetez un Hjalmar Gullberg ou un Vilhelm Moberg,
mais achetez-le chez Violette de Flen.Tout sur l'éducation et la culture, sur les animaux vraiment gentils
Vous pouvez l'avoir de Violette de Flen.
 
De l'aventure et des histoires se trouvent dans notre magasin
Où la muse de la chanson marche d'un pas léger.
De la prose et du lyrique, peut-être romantique,
Vous pouvez l'avoir de Violette de Flen.
 
Quand les jeunes freluquets du coin vont à la chasse, ils ont l'air de la jeunesse dorée de l'assemblée locale.
Et ils demandent à Violette si elle veut sortir avec eux;
alors elle rougit et répond comme ça à la fin:
 
Vous pouvez tout demander, de ce qui est littéraire,
oui tout sur le phénomène du Parnasse.
Mais en pratique du romantique, ou de l'érotique,
il n'y en a pas chez Violette de Flen.
Prenez à la place pour vous, des petites primeurs littéraires,
prenez un en-cas au buffet de la maison Bonnier.
Sur l'éducation et la culture, sur les animaux vraiment gentils
Vous pouvez l'obtenir de Violette de Flen.
 
Добавлено ArsèneArsène в вт, 27/10/2015 - 16:59
Комментарий:

Jag tackar alldeles särskilt Britt för hon har hjälpt mig att förstå vissa uttryck.

Еще переводы "Violen från Flen"
Французский Arsène
Комментарии