Реклама

Waka Waka (This Time for Africa) (перевод на Персидский)

перевод на ПерсидскийПерсидский
A A

واکا واکا

تو سرباز خوبی هستی
نبردهات رو انتخاب می کنی
از جات بلند شو
و گردو خاک لباستو بتکون
و باز بشین رو زین
تو خط مقدمی
همه نگاه ها به تو هستش
میدونی که شوخی در کار نیست
داریم نزدیکتر میشیم
هنوز تموم نشده
میدونم-فشار زیادی روته
احساسش می کنی
ولی از پس همش بر میای
باور کن
وقتی به زمین میخوری بلند شو
 
و اگه به زمین خوردی از جات بلند شو
 
چون اینجا آفریقاست
 
اینبار برای آفریقا
به صدای خداوند گوش کن
این شعار ماست
حالا نوبت تو هستش که بدرخشی
پشت صف منتظر نمون
 
انتظار مردم از تو داره بیشتر و بیشتر میشه
ادامه بده و با (پیروزیت) سیرابشون کن
این بار نوبت تو هستش
درنگ رو بذار کنار
 
امروز روز(موفقیت) تو هستش
اینو احساس می کنم
میتونی همه رو از سر راهت برداری، باور کن
اگه به زمین خوردی،
باز بلند شو
 
اگه به زمین خوردی، باز بلند شو
 
اینبار برای آفریقا
این بار بخاطر آفریقا
 
اینبار برای آفریقا
 
این بار بخاطر آفریقا
 
همه ما آفریقا هستیم
 
Добавлено porya_2242porya_2242 в вс, 11/07/2010 - 05:59
Английский, ЗулусскийАнглийский, Зулусский

Waka Waka (This Time for Africa)

Комментарии