Реклама

Christian Hymns & Songs - Papuri sa Diyos

  • Исполнитель: Christian Hymns & Songs
  • Переводы: Английский
Филиппинский/Тагальский
A A

Papuri sa Diyos

Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos sa kaitaasan
At sa lupa'y kapayapaan
At sa lupa'y kapayapaan
Sa mga taong kinalulugdan N'ya
Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin
Sinasamba Ka namin, ipinagbubunyi Ka namin
Pinasasalamatan Ka namin
Dahil sa dakila Mong angking kapurihan
 
Panginoong Diyos hari ng langit
Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
Panginoong Hesukristo, bugtong na anak
Panginoong Diyos Kordero ng Diyos
Anak ng Ama
 
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos sa kaitaasan
 
Ikaw na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Maawa Ka
Maawa Ka sa amin
lkaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan
Tanggapin Mo ang aming kahilingan
Tanggapin Mo ang aming kahilingan
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama
Maawa Ka
Maawa Ka sa amin
 
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos sa kaitaasan
Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataastaasan
Ikaw lamang O Hesukristo ang Panginoon
Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan
Ng Diyos Ama, Amen
Ng Diyos Ama, Amen
 
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos sa kaitaasan
 
Добавлено hariboneagle927hariboneagle927 в сб, 05/01/2013 - 04:40
В последний раз исправлено Miley_LovatoMiley_Lovato в пн, 13/05/2019 - 07:51
Спасибо!поблагодарили 1 раз

 

Реклама
Видео
Переводы "Papuri sa Diyos"
Christian Hymns & Songs: Топ 3
Комментарии