Реклама

Yaş Elli (перевод на Персидский)

перевод на ПерсидскийПерсидский
A A

پنجاه ساله

شب و روزهام سکوت کردن, دیگه خواب به چشم هام نمیاد
این چیزهایی که دارم میبینم, من نیستم, از منِ واقعی هیچ خبری نیست
دست هام فقط به فکر راحتی خودشون هستن, مشکلات زیادی دارم
از در بخوام وارد بشم نمیشه, از پنجره بخوام وارد بشم, بازم نمیشه
 
از پشت سر یه صدا شنیدم برگشتم دیدم کسی نیست
یعنی در واقع یه روز خوش ندارم
هیچ چیز بهتر از حس صاحب اختیاری که اختیارش رو از دست نداده, نیست
از در بخوام وارد بشم نمیشه, از پنجره بخوام وارد بشم, بازم نمیشه
 
Спасибо!
thanked 2 times

ََA100Dizzz

Добавлено Mohammad Reza Asadi RoshanMohammad Reza Asadi Roshan в вс, 13/06/2021 - 04:33
Турецкий
Турецкий
Турецкий

Yaş Elli

Комментарии
Read about music throughout history