Россия ведет позорную войну с Украиной.     Поддержи Украину!

Занда (Zanda) (Транслитерация)

  • Исполнитель: Arkady Mandjiev (Аркадий Манджиев, Arkadiy Manciyev, Манҗин Аркадь, Mancin Arkad)
  • Песня: Занда (Zanda) Альбом: Шар альбом
    2 перевода
    МФА, Транслитерация
  • Переводы: МФА, Транслитерация

Занда

Көвүдин зүрк бульглулсн
Көркхн, Занда, күүкн.
«Дуртав» - гиһәд келхнчнь,
«Дургов» - гиһәд һәәлхнчнь.
 
Асхн болһн күләнәв,
Айсар хора дүүрнә.
Санан-седкл бәрәтә,
Саак дун дуулата.
 
(давтвр)
Занда! «Дуртав» - гиһәд келхнчнь, Занда!
Занда! «Дургов» - гиһәд һәәлхнчнь, Занда!
 
Бүргр нүдәрн инәҗ
Бийим бичә зоваһич.
«Дуртав» - гиһәд келхнчнь,
«Дургов» - гиһәд һәәлхнчнь.
 
Асхн болһн күләнәв,
Айсар хора дүүрнә.
Санан-седкл бәрәтә,
Саак дун дуулата.
 
(давтвр)
 
Көвүдин зүрк бульглулсн
Көркхн, Занда, күүкн.
«Дуртав» - гиһәд келхнчнь,
«Дургов» - гиһәд һәәлхнчнь.
 
Асхн болһн күләнәв,
Айсар хора дүүрнә.
Санан-седкл бәрәтә,
Саак дун дуулата.
 
(давтвр)
 
Добавлено FokkerTISMFokkerTISM в 2021-11-17
В последний раз исправлено FokkerTISMFokkerTISM в 2022-03-28
Транслитерация
Выровнить абзацы

Zanda

Kövüdin zürk bulglulsn
Körkxn, Zanda, küükn
«Durtav» - gihəd kelxnçn
«Durgov» - gihəd həəlxnçn
 
Asxn bolhn külənəv
Aysar xora düürnə
Sanan-sedkl bərətə
Saak dun duulata
 
(davtvr)
Zanda! «Durtav» - gihəd kelxnçn, Zanda!
Zanda! «Durgov» - gihəd həəlxnçn, Zanda!
 
Bürgr nüdərn inəc
Biyim biçə zovahiç
«Durtav» - gihəd kelxnçn
«Durgov» - gihəd həəlxnçn
 
Asxn bolhn külənəv
Aysar xora düürnə
Sanan-sedkl bərətə
Saak dun duulata
 
(davtvr)
 
Kövüdin zürk bulglulsn
Körkxn, Zanda, küükn
«Durtav» - gihəd kelxnçn
«Durgov» - gihəd həəlxnçn
 
Asxn bolhn külənəv
Aysar xora düürnə
Sanan-sedkl bərətə
Saak dun duulata
 
(davtvr)
 
Спасибо!
Добавлено FokkerTISMFokkerTISM в 2021-11-17
В последний раз исправлено FokkerTISMFokkerTISM в 2022-03-28
Переводы "Занда (Zanda)"
Транслитерация FokkerTISM
Помогите перевести "Занда"
Комментарии
Read about music throughout history