Îţi arăt că pot (превод на енглески)

Реклама

Îţi arăt că pot

Povestea mea începe într-o vară,
Ne-am întâlnit lângă bloc, tu fumai o ţigară,
Erai cel mai rău dintre băieţii de pe scară,
Mi-ai zis:,,Nu-ţi fie frică, frica te omoară”
C-o să doară, nu am crezut vreodată
Eram doar un copil într-o lume colorată,
O fată aşa cum îţi place ţie
Învăţam bine la şcoală, mâncam tot din farfurie.
 
Şi dacă-ti spune că nu-i pasă,
Că n-o să ajungi nicăieri, că eşti varză,
Ai grijă să nu-i cazi în plasă,
Tu eşti puternică, deşteaptă şi frumoasă.
 
Îţi arat că pot, îţi arăt că pot, îţi arăt că pot 3x
 
Că-i o prostie, mi-a zis mama ,,Nu-l iubi că-ncepe drama!,
Du-te la liceu şi-nvaţă că ai viitoru-n faţă."
Eu visam să cânt să fiu o stea pe scenă
Şi îmi curgea în fiecare zi muzica-n venă
Şi am ales un loc pe hartă,
Să evadez acolo la fiecare ceartă,
Ştiam că pot, pot mai mult de atât,
Îmi spuneau şi visele când eram singura pe pământ.
 
Şi te iubeam,dar mă răneai atât de tare,
Nu mă lăsai să respir, mă ţineai într-un cub
Aşa am scris „Minti murdare” şi-a ajuns pe youtube.
Oamenii ascultă, unul, altul îmi spune:
„Cum ai scris tu piesa asta ce vindecă-atâta lume ?”
Am rupt bucăţi din mine şi le-am pus pe hârtie,
Instrumentalul de pe net ca n-aveam bani de negative.
 
Şi dacă-ti spune că nu-i pasă,
Că n-o să ajungi nicăieri, că eşti varză,
Ai grijă să nu-i cazi în plasă,
Tu eşti puternică, deşteaptă şi frumoasă.
 
Îţi arăt că pot, îţi arăt că pot, îţi arăt că pot 3x
 
Şi acum îţi arăt că pot, îţi arat că pot, pot,
Îţi arăt c-am reuşit să fiu cineva şi pot,
Pot mai mult de-atât
Stai… Să mai înot încă puţin în marea asta si-o s-ajung în port.
 
Îţi arăt că pot, îţi arăt că pot, îţi arăt că pot 3x
 
Поставио/ла: licorna.din.vislicorna.din.vis У: Петак, 03/01/2014 - 19:15
превод на енглескиенглески
Align paragraphs
A A

I'll show you that I can

My story starts in a summer
We met near the block, you were smoking a cigarette
You were the baddest from the guys on the stair
You told me: "Don't be afraid, the fear is killing you"
That it would hurt, I didn't thought it ever would
I was just a child in a colorful world
A girl just as you like it
I was studying well in school, I was eating everything on my plate
 
And if he tells you that he doesn't care
That you won't get anywhere, that you suck,
Be careful not to swallow his bait
You are strong, smart and beautiful
 
I'll show you that I can, show you that I can, show you that I can x3
 
That is a foolishness, my momma told me, "Don't love him cause the drama will start!
Go to highschool and study cause you have the future ahead of you."
I was dreaming to sing like a star on the stage
And everyday the music was running through my veins
And I chose a spot on the map
To escape there at every fight
I knew I could, I can more than this
Even the dreams were telling me when I was all alone on the Earth
 
And I was loving you, but you were hurting me so bad,
You weren't letting me breathe, you were keeping me in a cube
That's the way I wrote "Dirty Minds" and it got on youtube.
The people listen, one, the other tell me:
"How did you write this song that heals so much world?"
I've broken pieces of me and have put them on paper
The instrumental from the internet cause I didn't have money for the beats.
 
And if he tells you that he doesn't care
That you won't get anywhere, that you suck,
Be careful not to swallow his bait
You are strong, smart and beautiful
 
I'll show you that I can, show you that I can, show you that I can x3
 
And now I'll show you that I can, show you that I can, can,
I'll show you that I managed to be somebody and I can,
I can more than this
Wait... Let me swim a little longer in this sea and I'll arrive in the harbor.
 
I'll show you that I can, show you that I can, show you that I can x3
 
Поставио/ла:  Гост Гост У: Среда, 12/02/2014 - 08:27
Added in reply to request by Nimueh NiobeNimueh Niobe
Коментари аутора:

Enjoy. Regular smile

Idioms from "Îţi arăt că pot"
Коментари