Вяра | Vyara (превод на енглески)

Реклама

Вяра | Vyara

Ето – аз дишам,
работя,
живея
и стихове пиша
(тъй както умея).
С живота под вежди
се гледаме строго
и боря се с него,
доколкото мога.
 
С живота сме в разпра,
но ти не разбирай,
че мразя живота.
Напротив, напротив! –
Дори да умирам,
живота със грубите
лапи челични
аз пак ще обичам!
Аз пак ще обичам!
 
Да кажем, сега ми окачат
въжето
и питат:
"Как, искаш ли час да живееш?"
Веднага ще кресна:
"Свалете!
Свалете!
По-скоро свалете
въжето, злодеи!"
 
За него – Живота –
направил бих всичко. –
Летял бих
със пробна машина в небето,
бих влезнал във взривна
ракета, самичък,
бих търсил
в простора
далечна
планета.
 
Но все пак ще чувствам
приятния гъдел,
да гледам как
горе
небето синее.
Все пак ще чувствам
приятния гъдел,
че още живея,
че още ще бъда.
 
Но ето, да кажем,
вий вземете, колко? –
пшеничено зърно
от моята вера,
бих ревнал тогава,
бих ревнал от болка
като ранена
в сърцето пантера.
 
Какво ще остане
от мене тогава? –
Миг след грабежа
ще бъда разнищен.
И още по-ясно,
и още по-право –
миг след грабежа
ще бъда аз нищо.
 
Може би искате
да я сразите
моята вяра
във дните честити,
моята вяра,
че утре ще бъде
живота по-хубав,
живота по-мъдър?
 
А как ще щурмувате, моля?
С куршуми?
Не! Неуместно!
Ресто! – Не струва! –
Тя е бронирана
здраво в гърдите
и бронебойни патрони
за нея
няма открити!
Няма открити!
 
Поставио/ла: RaDeNaRaDeNa У: Недеља, 06/10/2019 - 20:01
Коментари подносиоца:
превод на енглескиенглески (poetic, rhyming)
Align paragraphs
A A

Faith

Here am I - breathing,
working,
living
and writing my poetry
(my best to it giving).
Life and I glower
across at each other
and with it I struggle
with all my power.
 
Life and I quarrel,
but don't draw the moral
that I despise it.
No, just the opposite!
Though I should perish,
life with its brutal
claws of steel
still would I cherish,
still would I cherish!
 
Suppose round my neck they tie fast
the rope
and they ask:
"Would you like one more hour to live?"
I would instantly cry:
"Untie!
Untie!
Come, quickly untie
the rope, you devils!"
 
For Life there is nothing
I would not dare.
I would fly
a prototype plane in the sky,
climb into a roaring
rocket, exploring
alone
in space
distant
planets.
 
Still would I feel
a joyous thrill
gazing
up
at the blue sky.
Still would I feel
a joyous thrill
to be alive,
to go on living.
 
But look, suppose
you took - how much? -
a single grain
from this my faith,
then would I rage,
I would rage from pain
like a panther
pierced to the heart.
 
For what of me
would there remain?
After the theft
I'd be distraught.
To put it plainly
and more directly -
after the theft
I would be nought.
 
Maybe you wish
you could erase
my faith
my faith in happy days,
my faith
that tomorrow
life will be finer,
life will be wiser?
 
Pray, how will you smash it?
With bullets?
No! That is useless!
Stop! It's not worth it!
My faith has strong armour
in my sturdy breast
and bullets able to shatter
my faith
do not exist,
do not exist!
 
* Don't forget to click 'Thanks' if I helped you
* Не пропускайте да благодарите, ако съм ви била полезна

-------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © RaDeNa
This translation is protected by copyright law.
All rights reserved. / Всички права запазени.
Поставио/ла: RaDeNaRaDeNa У: Четвртак, 10/10/2019 - 11:49
Више превода за "Вяра | Vyara"
енглески P, RRaDeNa
Коментари