هیچ‌کس -بخش۱ | Hičkas 1 [Speechless (Part 1)] (превод на енглески)

Реклама

هیچ‌کس -بخش۱ | Hičkas 1 [Speechless (Part 1)]

می‌کنم حک من بر دل سنگ‌ها
هرچه که بسته به ما زنجیر
هرچه که تو را می‌برد تا به عرش
روزی شاید کشد تا فرش
 
و من
کسی نیستم که با تو
سر به کویت
روم تا به نهایت
 
قفل لب‌ها را
گشایم من هربار
فریادی از نهادم
زنم تا رسد به گوش جان‌ها
 
Поставио/ла: T. O.DT. O.D У: Уторак, 17/09/2019 - 03:28
Коментари подносиоца:

Hope you enjoy the Persian lyrics♪

превод на енглескиенглески
Align paragraphs
A A

Nobody (Part 1)

I incise into hearts of stones
whatever has chained us up
Whatever could bring you to the sky
Someday may bring you down to the earth (=Rich-to-rags)
 
And I
am not the person who will
become vagrant because of you (your order)
(&) continue my life to infinity
 
I unlock
the lips each time (you lock them)
I'll shout from my heart
to reach the ears of souls
 
Поставио/ла: T. O.DT. O.D У: Уторак, 17/09/2019 - 03:31
Коментари аутора:

Hope you enjoy the Persian lyrics♪

Више превода за "هیچ‌کس -بخش۱ | ..."
енглески T. O.D
Коментари