Advertisements

Adele - текстови

ТекстовиПреводиЗахтеви
All I Askенглески
25 (2015)
албански
арапски
грчки
индонежански
италијански
јапански
кинески #1 #2
мађарски #1 #2
немачки
норвешки
персијски
португалски
румунски
руски
словеначки
српски #1 #2
турски #1 #2
фински
француски
хебрејски
холандски
хрватски #1 #2
шведски
шпански #1 #2 #3 #4
Best for Lastенглески
19 (2008)
албански
арапски
грчки
персијски
румунски
српски
турски
фински
француски
хрватски
шведски
шпански
Can't Let Goенглески
"25" (2015)
албански
арапски
грчки
италијански
румунски
српски
турски
француски
шпански
Chasing Pavementsенглески
"19" (2008)
албански
арапски
бугарски
вијетнамски
грчки
италијански #1 #2
кинески
мађарски #1 #2
македонски
немачки
персијски
румунски
словачки #1 #2
српски
турски #1 #2
фински
француски
хебрејски
хрватски
шпански #1 #2
Cold Shoulderенглески
"19" (2008)
албански
арапски
грчки
индонежански
немачки
персијски
румунски
словачки
српски
турски
фински
француски
шпански
Crazy for Youенглески
19 (2008)
албански
арапски
бошњачки
вијетнамски
грчки
немачки
португалски
румунски
српски
турски
француски
шведски
шпански
Daydreamerенглески
"19" (2008)
албански
арапски
грчки
немачки
норвешки
персијски #1 #2
румунски
српски
турски
фински
француски
хрватски
шведски
шпански
Don't You Rememberенглески
"21" (2011)
Kurdish (Kurmanji)
Kurdish (Sorani)
азерски
албански
арапски #1 #2
бошњачки
бугарски
вијетнамски
грчки #1 #2
индонежански
италијански
јапански
јерменски
македонски
малајски
немачки
норвешки
персијски #1 #2 #3 #4
пољски
португалски
румунски
руски #1 #2
словачки
српски #1 #2
турски #1 #2
фински
француски
холандски #1 #2
хрватски #1 #2
шведски
шпански #1 #2
First Loveенглески
19 (2008)
албански
бошњачки
вијетнамски
грчки #1 #2
италијански
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
словачки
словеначки
српски
турски
фински
француски
холандски
хрватски
шведски
шпански
Fool That I Amенглески
Single
албански
грчки
персијски
португалски
румунски
словачки
српски
турски
француски
шведски
шпански
He Won't Goенглески
"21" (2011)
албански
арапски
вијетнамски
грчки
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
српски #1 #2
турски #1 #2
фински
француски
холандски
шведски
шпански
Helloенглески
"25" (2015)
Galician
Kurdish (Kurmanji)
Kurdish (Sorani) #1 #2 #3
Navajo
Pashto
Sami
Tongan
азерски
албански
арапски #1 #2 #3 #4
бенгалски
бошњачки
бугарски
вијетнамски #1 #2 #3
грузијски
грчки #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
дански
естонски
индонежански
исландски
италијански #1 #2
јапански #1 #2
јерменски
казачки
каталонски
кинески
корејски
латински
литвански
мађарски #1 #2 #3
македонски
малајски
немачки #1 #2 #3 #4
норвешки
персијски #1 #2 #3
пољски
португалски #1 #2 #3
румунски #1 #2
руски #1 #2 #3
словачки
словеначки
српски #1 #2 #3 #4
турски #1 #2 #3
узбечки
украјински
филипински
фински #1 #2
француски #1 #2 #3 #4 #5
хебрејски
холандски #1 #2
хрватски
чешки #1 #2
шведски
шпански #1 #2
Амерички знаковни језик
есперанто
хинди
Hiding My Heartенглески
"21" (2011)
албански
арапски
грчки
дански
индонежански
италијански
кинески
мађарски
македонски
немачки
персијски
португалски
румунски
српски #1 #2
тајландски
турски #1 #2
фински
француски
холандски
хрватски
шведски
шпански
Hometown Gloryенглески
"19" (2008)
албански
арапски
вијетнамски
грчки
персијски
пољски
португалски
румунски
руски
српски
турски
фински
француски
шведски
шпански
I Can't Make You Love Meенглески
Single
албански
арапски
грчки
италијански
мађарски
македонски
персијски
пољски
румунски
руски
српски
турски #1 #2
фински
француски
хрватски
шведски
шпански #1 #2
I Found a Boyенглески
21 (2011)
албански
грчки
немачки
персијски
румунски
српски
турски
француски
шведски
шпански
I Miss Youенглески
"25" (2015)
албански
арапски
грчки
немачки #1 #2
персијски
пољски
португалски
румунски
руски
српски
турски
фински
француски
хрватски
шпански
хинди
I'll Be Waitingенглески
"21" (2011)
албански
арапски
бугарски
вијетнамски
грчки
индонежански
италијански
мађарски
македонски
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
српски
турски
фински
француски
шведски
шпански
If It Hadn't Been for Loveенглески
21 (2011)
албански
арапски
грчки
македонски
немачки
персијски
румунски
српски
турски
фински
француски
шведски
шпански
Last Niteенглески
Single
албански
турски
француски
шведски
шпански
Lay Me Downенглески
"25" (2015)
албански
грчки
персијски
српски
турски
холандски
шпански
арапски
Love in the Darkенглески
25 (2015)
албански
арапски #1 #2
грчки
индонежански
италијански
немачки
персијски
португалски
румунски
српски
турски
фински
француски
хебрејски
хрватски
шпански #1 #2
Lovesongенглески
"21" (2011)
азерски
албански
арапски #1 #2
бугарски
вијетнамски
грчки
индонежански
италијански
кинески
македонски
немачки
персијски
пољски
португалски
румунски
руски
српски
турски #1 #2
фински
француски #1 #2
хебрејски
холандски
шпански
Make You Feel My Loveенглески
"19" (2008)
Dutch (Middle Dutch)
азерски
албански
арапски
бугарски
велшки
вијетнамски
грчки #1 #2
индонежански
италијански
јапански
кинески
корејски
мађарски #1 #2
македонски
немачки
норвешки
персијски
португалски
румунски
руски
словачки
српски #1 #2
тајландски
турски #1 #2
фински
француски #1 #2
холандски
хрватски
шведски
шпански #1 #2 #3
Many Shades of Blackенглески
19 (2008)
албански
грчки
македонски
персијски
румунски
словачки
српски
турски
фински
француски
шпански
Melt My Heart to Stoneенглески
19 (2008)
албански
арапски
вијетнамски
грчки
јапански
мађарски
немачки
португалски
словачки
српски
турски
фински
шпански
Million Years Agoенглески
"25" (2015)
албански
арапски
бугарски
вијетнамски
грчки #1 #2
индонежански
италијански
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
српски
турски
фински
француски
хебрејски #1 #2
холандски
хрватски
шведски
шпански #1 #2
My Sameенглески
"19" (2008)
албански
арапски
бугарски
грчки
персијски
румунски
српски
фински
шпански
Need You Nowенглески
"21" (2011)
албански
арапски
грчки
румунски
српски
турски
шпански
Never Gonna Leave Youенглески
Single
грчки
немачки
персијски
српски
турски
француски
шпански
Now and Thenенглески
19 (2008)
албански
грчки
румунски
српски
турски
шпански
One and Onlyенглески
21 (2011)
Kurdish (Sorani)
албански
арапски
бугарски
грчки
индонежански
италијански
корејски
мађарски #1 #2
персијски
португалски
румунски
српски #1 #2
турски
фински
француски
хрватски
шведски
шпански #1 #2 #3
Painting Picturesенглески
"19" (2008)
српски
шпански
Promise Thisенглески
Single
албански
румунски
словачки
српски
француски
шпански
Remedyенглески
25 (2015)
албански
арапски
грчки #1 #2
индонежански
италијански
немачки
персијски
румунски
руски
српски
турски #1 #2
француски #1 #2
хебрејски
хрватски
шпански
Right As Rainенглески
"19" (2008)
албански
арапски
српски #1 #2
шпански
River Leaенглески
"25" (2015)
албански
арапски
грчки #1 #2
индонежански
италијански
немачки
персијски
српски
турски
фински
француски
хрватски
шпански
Rolling in the Deepенглески
"21" (2011)
German (Swiss-German/Alemannic)
Kurdish (Sorani) #1 #2
азерски
албански
арапски #1 #2
бугарски
вијетнамски
грчки
дански
индонежански
италијански #1 #2 #3
јапански
каталонски
кинески
корејски
мађарски
македонски
малајски
немачки
норвешки
персијски #1 #2 #3 #4
пољски
португалски
румунски
руски
словачки #1 #2
српски #1 #2 #3 #4
турски
фински
француски #1 #2 #3
хебрејски #1 #2
холандски #1 #2
хрватски
чешки
шведски #1 #2
шпански #1 #2
украјински
хинди
Rumour Has Itенглески
"21" (2011)
албански
арапски
бугарски
вијетнамски
грчки #1 #2
италијански
мађарски
немачки
норвешки
персијски
португалски
румунски
српски
турски #1 #2
фински
француски
хебрејски
холандски
хрватски
шведски
шпански
Send My Love (To Your New Lover)енглески
"25" (2015)
азерски
албански
арапски
вијетнамски
грчки
дански
индонежански
кинески
мађарски
персијски
португалски
румунски #1 #2
српски #1 #2 #3
турски
фински
француски
хебрејски
хинди
хрватски
шпански
Set Fire to the Rainенглески
21 (2011)
Kurdish (Kurmanji)
Tongan
азерски
албански #1 #2
арапски #1 #2
бошњачки
бугарски
вијетнамски
грчки #1 #2
дански
индонежански
италијански
јапански
каталонски
кинески
мађарски #1 #2
малајски
немачки #1 #2 #3
норвешки
персијски #1 #2 #3
пољски
португалски
румунски
руски
словачки #1 #2
српски #1 #2 #3 #4
турски #1 #2 #3
украјински
фински
француски
хебрејски
хинди
холандски
хрватски
чешки
шведски
шпански #1 #2
Skyfallенглески
Skyfall: Original Motion Soundtrack (2012)
Kurdish (Sorani)
азерски
албански
арапски #1 #2 #3
бугарски
вијетнамски
грчки #1 #2 #3
италијански #1 #2 #3
каталонски
кинески #1 #2
корејски
мађарски #1 #2 #3 #4 #5
македонски
немачки
норвешки
персијски #1 #2 #3
пољски
португалски
румунски #1 #2
руски
словачки
српски #1 #2 #3 #4
турски #1 #2 #3
фински
француски #1 #2
холандски
хрватски
чешки
шведски
шпански
хинди
Someone Like Youенглески
"21" (2011)
Gaelic (Irish Gaelic)
Kurdish (Sorani)
Sami
азерски #1 #2
албански
арапски #1 #2
бошњачки
бугарски
вијетнамски
грчки #1 #2
дански
индонежански
италијански #1 #2 #3
јапански #1 #2 #3
каталонски
кинески
корејски
мађарски #1 #2
македонски
малајам
малајски
немачки #1 #2
норвешки
персијски #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
пољски
португалски #1 #2 #3
румунски #1 #2
руски #1 #2 #3 #4
словачки #1 #2
српски #1 #2 #3 #4
турски #1 #2 #3 #4
украјински
фински
француски #1 #2
хебрејски
холандски #1 #2
хрватски #1 #2
чешки #1 #2
шведски
шпански #1 #2 #3
Steady As She Goesенглески
Single
шпански
Sweetest Devotionенглески
"25" (2015)
албански
арапски
грчки
персијски
португалски
српски
турски
француски
хрватски
шпански #1 #2
Take It Allенглески
"21" (2011)
албански
арапски
индонежански
македонски
немачки
персијски
румунски
српски
турски
фински
француски
холандски
хрватски
шведски
шпански #1 #2
That's It, I Quit, I'm Movin' Onенглески
"19" (2008)
грчки #1 #2
немачки
персијски
румунски
српски
фински
шпански
Tiredенглески
"19" (2008)
албански
арапски
бошњачки
персијски
румунски
турски
француски
шпански
Turning Tablesенглески
"21" (2011)
азерски
албански
арапски
бугарски
грчки
индонежански
италијански
кинески
мађарски
немачки
персијски
португалски
румунски
руски
словачки #1 #2
српски
турски #1 #2
фински
француски
хебрејски
холандски
шпански
Water Under the Bridgeенглески
25 (2015)
Tongan
азерски
албански
арапски
грчки #1 #2
индонежански
италијански
португалски
румунски
руски
српски
турски
фински
француски
хрватски
шпански #1 #2
Амерички знаковни језик
When We Were Youngенглески
25
азерски
албански #1 #2
арапски
бугарски
вијетнамски
грчки #1 #2
индонежански
италијански
кинески
литвански
мађарски #1 #2 #3
македонски
немачки
персијски #1 #2 #3
пољски
португалски
румунски
руски #1 #2
српски
турски
украјински
филипински
фински
француски #1 #2
хебрејски
холандски
хрватски
шведски
шпански #1 #2 #3
Why Do You Love Meенглески
"25" (2015)
албански
арапски
грчки
немачки
румунски
српски #1 #2
турски
шпански
You'll Never See Me Againенглески
Single
албански
грчки
литвански
немачки
персијски
румунски
руски
српски
турски
холандски
хрватски
шпански
Коментари