Реклама

aqua chèta rosega i pai

Поставио/ла: annabellanna У: Недеља, 09/10/2016 - 14:22

Idiomatic translations of "aqua chèta rosega i pai"

италијански
Acqua cheta rode i ponti
Објашњења:

Meanings of "aqua chèta rosega i pai"

Venetan

"acqua quieta corrode i pali"

објасио/ла annabellannaannabellanna , Недеља, 09/10/2016 - 14:22
Explained by annabellannaannabellanna