Australia (превод на хебрејски)

Реклама
превод на хебрејскихебрејски
A A

אוסטרליה

אוסטרליה
 
אוסטרליה
 
לה לה לה
 
לה לה
 
סיבה?
 
אוסטרליה
 
לה לה לה
 
לה לה
 
אוסטרליה
 
אוסטרליה
 
לה לה לה
 
לה לה
 
סיבה?
 
אוסטרליה
 
לה לה לה
 
לה לה
 
הבעיה שלי והבעיה שלך
 
אנו נפתור את הבעיה הזו.
 
אוסטרליה
 
לה לה לה
 
לה לה
 
האם יש דרך להישאר?
 
אני לא רוצה לפחד מהדרך שלי.
 
אני לא רוצה ללכת בצעדים קטנים.
 
אתה יודע.
 
אף אחד לא יגיד את זה, האם זה נכון?
 
בוצע,
 
אלוהים אני אוהב אותך.
 
אני לא רוצה ללכת בצעדים קטנים.
 
אתה יודע.
 
אל תשקר לי
 
כולם צריכים לעזור במה שיש בפנים.
 
עליו להילחם בטוב וברוע.
 
אל תמות, אני מתפלל בשבילך.
 
אוי אלוהים, אלוהים שלי.
 
אל תשקר לי
 
כולם צריכים לעזור במה שיש בפנים.
 
עליו להילחם בטוב וברוע.
 
אל תמות, אני מתפלל בשבילך.
 
אוי אלוהים, אלוהים שלי.
 
אוסטרליה
 
אוסטרליה
 
לה לה לה
 
לה לה
 
סיבה?
 
אוסטרליה
 
לה לה לה
 
לה לה
 
אוסטרליה
 
אוסטרליה
 
לה לה לה
 
לה לה
 
לה לה לה
 
לה לה
 
האם יש דרך להישאר?
 
אני לא רוצה לפחד מהדרך שלי.
 
אני לא רוצה ללכת בצעדים קטנים.
 
אתה יודע.
 
אף אחד לא יגיד את זה, האם זה נכון?
 
בוצע,
 
אלוהים אני אוהב אותך.
 
אני לא רוצה ללכת בצעדים קטנים.
 
אתה יודע.
 
צעדים, אתה יודע.
 
אל תשקר לי
 
כולם צריכים לעזור במה שיש בפנים.
 
עליו להילחם בטוב וברוע.
 
אל תמות, אני מתפלל בשבילך.
 
אוי אלוהים, אלוהים שלי.
 
כולם צריכים לעזור במה שיש בפנים.
 
עליו להילחם בטוב וברוע.
 
אל תמות, אני מתפלל בשבילך.
 
אוי אלוהים, אלוהים שלי.
 
הבעיה שלי והבעיה שלך
 
אנו נפתור את הבעיה הזו.
 
אוסטרליה
 
לה לה לה
 
לה לה
 
Хвала!
Поставио/ла: Deniz Aytek KaplanDeniz Aytek Kaplan У: Субота, 22/02/2020 - 11:50
енглескиенглески

Australia

Коментари