Better Man (превод на персијски)

Реклама
превод на персијскиперсијски
A A

آدم بهتر

کسی رو بفرست تا منو دوست بداره
من نیاز دارم تا در آغوش کسی استراحت کنم
وقتی بارون میباره، منو از رنج و عذاب دور نگه دار
 
به من تابستونی بی انتها بده
خدایا من از سرما می ترسم
حس میکنم که دارم در جوونی پیر میشم
 
همانطور که روح من با این شرم کنار میاد
من از طریق این درد بزرگ میشم
خدایا من دارم تمام سعی ام رو میکنم
تا آدم بهتری باشم
 
با باطن من آروم برخورد کن
چون این تقصیر من نیست
میدونم به من یاد داده شده که
همیشه تقصیر رو به گردن بگیرم
 
با خیال راحت استراحت کن
فرشته ی من اشک هام رو جمع میکنه
منو از اینجا خارج کن
من در عذابم
 
همانطور که روح من با این شرم کنار میاد
من از طریق این درد بزرگ میشم
خدایا من دارم تمام سعی ام رو میکنم
تا آدم بهتری باشم
 
همین که تو اون عاشقو پیدا کردی
خانه ات مرزی نخواهد داشت
اطرافت پر از عشقه
اطرافت پر از عشقه
 
میدونم که بعضی ها بر روی زمین سنگی افتاده ان
اما اطراف پر از عشقه
 
کسی رو بفرست تا منو دوست بداره
من نیاز دارم تا در آغوش کسی استراحت کنم
وقتی بارون میباره، منو از رنج و عذاب دور نگه دار
 
به من تابستونی بی انتها بده
خدایا من از سرما می ترسم
حس میکنم که دارم در جوونی پیر میشم
 
همانطور که روح من با این شرم کنار میاد
من از طریق این درد بزرگ میشم
خدایا من دارم تمام سعی ام رو میکنم
تا آدم بهتری باشم
 
Поставио/ла: Adrina_MullerAdrina_Muller У: Понедељак, 08/07/2013 - 14:29
енглескиенглески

Better Man

Коментари