Реклама

ปาฏิหารย์ (Bpaa-dtì-hăan) ( транскрипција)

ปาฏิหารย์

เมื่อเราเจอกัน
เจอกันแค่ครั้งเดียว
ก็ผูกพันเหมือน
ใกล้ชิดมานาน
บอกไม่ถูกว่าทำไม
หรือเราจะเคย
ได้เจอกันชาติก่อน
 
ต่างใจตรงกัน
มองตาก็เข้าใจ
แต่คงเป็นเพียง
ได้แค่มองตา
อยากจะกอดเก็บเธอไว้
แต่พบกันเมื่อสาย
ไม่อยากจะแย่งใคร
 
น่าจะเจอกันมาตั้งนาน
ก่อนที่เธอจะเป็นของใคร
อยากให้มันมีปาฏิหาริย์
ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไป
จะไม่ยอมให้เราพรากกัน
ฉันคงจะพบรักเธอก่อนใคร
มันน่าเสียดาย
 
น่าจะเจอกันมาตั้งนาน
ก่อนที่เธอจะเป็นของใคร
อยากให้มันมีปาฏิหาริย์
ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไป
จะไม่ยอมให้เราพรากกัน
ฉันคงจะพบรักเธอก่อนใคร
พบกันสายไปมันน่าเสียดาย
ปาฏิหาริย์ ไม่มีจริง
 
ต่างใจตรงกัน
มองตาก็เข้าใจ
แต่คงเป็นเพียง
ได้แค่มองตา
อยากจะกอดเก็บเธอไว้
แต่พบกันเมื่อสาย
ไม่อยากจะแย่งใคร
 
น่าจะเจอกันมาตั้งนาน
ก่อนที่เธอจะเป็นของใคร
อยากให้มันมีปาฏิหาริย์
ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไป
จะไม่ยอมให้เราพรากกัน
ฉันคงจะพบรักเธอก่อนใคร
มันน่าเสียดาย
 
น่าจะเจอกันมาตั้งนาน
ก่อนที่เธอจะเป็นของใคร
อยากให้มันมีปาฏิหาริย์
ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไป
จะไม่ยอมให้เราพรากกัน
ฉันคงจะพบรักเธอก่อนใคร
พบกันสายไปมันน่าเสียดาย
ปาฏิหาริย์ ไม่มีจริง
 
Поставио/ла: RujixRujix У: Четвртак, 29/07/2021 - 02:16
транскрипција
Align paragraphs

Bpaa-dtì-hăan

Mêuua rao jer gan
Jer gan kâe kráng diieow
Gôr pòok pan mĕuuan
Glâi chít maa naan
Bòk mâi tòok wâa tam-mai
Rĕu rao jà koiie
Dâai jer gan châat gòn
 
Dtàang jai dtrong gan
Mong dtaa gôr kâo jai
Dtàe kong bpen piiang
Dâai kâe mong dtaa
Yàak jà gòt gèp ter wái
Dtàe póp gan mêuua săai
Mâi yàak jà yâeng krai
 
Nâa jà jer gan maa dtâng naan
Gòn têe ter jà bpen kŏng krai
Yàak hâi man mee bpaa-dtì-hăan
Hâi dtuua chăn yón way-laa glàp bpai
Jà mâi yom hâi rao prâak gan
Chăn kong jà póp rák ter gòn krai
Man nâa sĭia daai
 
Nâa jà jer gan maa dtâng naan
Gòn têe ter jà bpen kŏng krai
Yàak hâi man mee bpaa-dtì-hăan
Hâi dtuua chăn yón way-laa glàp bpai
Jà mâi yom hâi rao prâak gan
Chăn kong jà póp rák ter gòn krai
Póp gan săai bpai man nâa sĭia daai
Bpaa-dtì-hăan mâi mee jing
 
Dtàang jai dtrong gan
Mong dtaa gôr kâo jai
Dtàe kong bpen piiang
Dâai kâe mong dtaa
Yàak jà gòt gèp ter wái
Dtàe póp gan mêuua săai
Mâi yàak jà yâeng krai
 
Nâa jà jer gan maa dtâng naan
Gòn têe ter jà bpen kŏng krai
Yàak hâi man mee bpaa-dtì-hăan
Hâi dtuua chăn yón way-laa glàp bpai
Jà mâi yom hâi rao prâak gan
Chăn kong jà póp rák ter gòn krai
Man nâa sĭia daai
 
Nâa jà jer gan maa dtâng naan
Gòn têe ter jà bpen kŏng krai
Yàak hâi man mee bpaa-dtì-hăan
Hâi dtuua chăn yón way-laa glàp bpai
Jà mâi yom hâi rao prâak gan
Chăn kong jà póp rák ter gòn krai
Póp gan săai bpai man nâa sĭia daai
Bpaa-dtì-hăan mâi mee jing
 
Хвала!

©Rujix

Поставио/ла: RujixRujix У: Четвртак, 29/07/2021 - 02:40
Коментари
Read about music throughout history