BWV 244 Matthäus Passion 11 Rezitativ Er antwortete und sprach. (превод на пољски)

Реклама
немачки

BWV 244 Matthäus Passion 11 Rezitativ Er antwortete und sprach.

11. REZITATIV
Evangelist
Er antwortete und sprach:
Jesus
Der mit der Hand mit mir in die Schüssel tauchet,
der wird mich verraten.
Des Menschen Sohn gehet zwar dahin,
wie von ihm geschrieben stehet;
doch wehe dem Menschen,
durch welchen des Menschen Sohn verraten wird!
Es wäre ihm besser,
daß derselbige Mensch noch nie geboren wäre.
Evangelist
Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach:
Judas
Bin ichs, Rabbi?
Evangelist
Er sprach zu ihm:
Jesus
Du sagests.
Evangelist
Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot,
dankete und brachs und gabs den Jüngern
und sprach:
Jesus
Nehmet, esset, das ist mein Leib.
Evangelist
Und er nahm den Kelch und dankete,
gab ihnen den
und sprach:
Jesus
Trinket alle daraus;
das ist mein Blut des neuen Testaments,
welches vergossen wird
für viele zur Vergebung der Sünden.
Ich sage euch:
Ich werde von nun an nicht mehr
von diesem Gewächs des Weinstocks
trinken bis an den Tag,
da ichs neu trinken werde
mit euch in meines Vaters Reich.
 
Поставио/ла: Pietro LignolaPietro Lignola У: Уторак, 29/10/2019 - 15:19
превод на пољскипољски
Align paragraphs
A A

On zaś odpowiedział

11 RECYTATYW T B B
Ewangelista:
On zaś odpowiedział:
Jezus
Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie,
on Mnie zdradzi.
Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi,
jak o Nim jest napisane,
lecz biada temu człowiekowi,
przez którego Syn Człowieczy będzie wydany.
Byłoby lepiej dla tego człowieka,
gdyby się nie narodził.
Ewangelista
Wtedy odpowiedział Judasz, który Go miał zdradzić, i rzekł:
Judasz
Czy to ja, Rabbi?
Ewangelista
On mu odpowiedział:
Jezus
Tyś powiedział.
Ewangelista
A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom,
mówiąc:
Jezus
Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.
Ewangelista
Następnie wziął kielich i odmówiwszy
dziękczynienie, dał im,
mówiąc:
Jezus
Pijcie z niego wszyscy,
bo to jest moja Krew Nowego Przymierza,
która za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów.
Lecz powiadam wam:
Odtąd nie będę już pił z tego owocu
winnego krzewu aż do owego dnia,
kiedy pić go będę
z wami nowy,
w królestwie Ojca mojego.
 
Potete utilizzare tutte le mie traduzioni purché citiate la fonte.
Поставио/ла: Pietro LignolaPietro Lignola У: Среда, 30/10/2019 - 18:27
Коментари