Cold (превод на српски)

  • Извођач: RWBY (OST)
  • Пратећи уметник: Casey Lee Williams
  • Песма: Cold
Реклама
енглески
A A

Cold

I never felt
That it was wise
To wish too much
To dream too big
Would only lead
To being crushed
 
When I met you
You weren't afraid
Of anything
You taught me how
To leave the ground
To use my wings
 
I never thought a hero
Would ever come my way
But more than that
I never thought
You'd be taken away
 
Now it's cold with out you here
It's like winter lasts all year
But your star's still in the sky
So I won't say goodbye...
 
I don't have to say
Goodbye...
 
My days of doubt
Were in the past
With you around
You helped me feel
I had a place
Direcection found
 
You showed me that
A greater dream
Can be achieved
Enough resolve
Will conquer all
If we believe
 
The light you gave to guide me
Will never fade away
But moving forward never felt
As hard as today
 
Now it's cold without you here
It's like winter lasts all year
But your star's still in the sky
So I won't say goodbye
 
I don't have to say
Goodbye
 
Поставио/ла: AntonWinterAntonWinter У: Недеља, 23/04/2017 - 08:53
превод на српскисрпски
Align paragraphs

Хладно

Нисам никад сматрао
Да је мудро
Тражити превише
Сањати о превеликим стварима
Само би довело
До слома
 
Када сам тебе упознао
Ниси се плашила
Ничега
Научила си ме како
Да напустим земљу
Да кориситм моја крила
 
Нисам никад мислио да ће херој
Икада доћи у мој живот
Али још мање од тога
Нисам никад мислио да ћеш
Ми бити одузета
 
Сада је хладно овде без тебе
Као да зима траје током целе године
Али твоја је звезда још на небу
Зато нећу рећи збогом
 
Не морам рећи
Збогом
 
Моји дани сумње
Су били прошлост
Са тобом ту
Помогла си ми да осећам
Да сам имао своје место
Правац пронађен
 
Показала си ми да
Већи сан
Може бити постигнут
Довољно одлучности
Ће све победити
Ако будемо веровали
 
Светлост коју си ми дала да ме води
Се неће никада угасити
Али наставити даље ми никад није деловало
Теже него што је данас
 
Сада је хладно овде без тебе
Као да зима траје током целе године
Али твоја је звезда још на небу
Зато нећу рећи збогом
 
Не морам рећи
Збогом
 
Хвала!
Feel free to repost my translations on other sites, as long as you don't credit yourself for them and if possible credit me
Можете слободно да постављате моје преводе на друге сајтове, само ако их не приписујете себи и ако је могуће мени их акредитирати
Поставио/ла: KicchaKiccha У: Субота, 06/06/2020 - 21:57
Коментари
Read about music throughout history