Cole Boda - Stau nă dzuă tru livadi

Aromanian
Aromanian
A A

Stau nă dzuă tru livadi

Oi, stau nă dzuă tru livadi,
di'ni treatsi un gioni sh'mi veadi:
"Bună dzâua lea mushatâ! {biss}
 
Oi, nu am vidzută ahtari nietâ,
alba'aroshi sh' mavrumată."
Dzâsi zborlu sh'trapsi calea. {biss}
 
Oi, io mârata ni mutream valea,
oi, mutream valea sh'lâcrâmamu
shi tru somnu ni mi'anyisamu,
shi aspâream câ-ni mârtamu.
 
Хвала!
Поставио/ла: adysanuadysanu У: Среда, 14/04/2021 - 18:39
Коментари подносиоца:

versuri postate de Drăgan M. Stoianiel

 

Преводи за "Stau nă dzuă tru ..."
Cole Boda: Top 3
Коментари
Read about music throughout history